JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning / Personlig assistans / Ansökan om merkostnader

Ansökan om merkostnader

Här hittar du rutiner vid löneersättning för merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro. Kommunens skyldighet är att svara för den faktiska merkostnaden vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och då en vikarie utför assistansen.

 

Uppgifter som kommunen behöver för utredning

Ansökan ska innehålla person- och kontaktuppgifter

 • den assistansberättigades (brukarens) namn, personnummer, kontaktuppgifter
 • uppgifter om vilket konto som ersättningen ska utbetalas till
 • underskrift av den enskilde eller i vissa fall av ombudet
 • fullmakt från den enskilde där det framgår vem som i dennes ställe har rätt att ansöka om det ekonomiska stödet och att ta emot sådan ersättning från kommunen
 • kontaktuppgifter på eventuellt ombud
 • den assistansberättigades (eller dess företrädares) intyg att assistans har utförts, till exempel genom underskrift av tidrapporterna
 • kopia av läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjukperioden, sida två av läkarintyget där assistentens namn och personnummer samt period  för sjukskrivning framgår är fullt tillräckligt.

 

Uppgifter som styrker att merkostnad uppkommit

 • namn och personnummer på den personliga assistenten som varit sjuk, detta ska framgå av lönespecifikationen och den undertecknade kopian av  sjukfrånvaroanmälan
 • kopia av tidrapport som visar när den ordinariepersonliga assistenten varit sjuk , undertecknad av den ordinarie  personliga assistenten
 • kopia av vikariens tidrapport, underskriven av vikarien
 • kopia av vikariens lönespecifikation

      samtliga bilagor ska bifogas vid ansökningstillfället

 

Uppgifter som visar merkostnadens storlek

      uppgifter om:

 • vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av
 • storlek på den sjuke ordinarie personlige assistentens lön (timlön eller månadslön). Detta styrks genom lönespecifikation
 • storlek på semesterersättning i procent
 • storlek på lagstadgad arbetsgivaravgift i procent
 • storlek på kollektivavtalad pension i procent
 • om avtalsförsäkring i procent

 

Ansökan om sjuklön skickas till:

Laholms Kommun

Socialkontoret

Trädgårdsgatan 15 

312 80 Laholm

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan uppdaterad den 21 februari 2022