Du är här: Start / Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning / Stödfamilj LSS

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Stödfamilj LSS

I dag bor de flesta barn och ungdomar med funktionsnedsättning hos sina familjer. För att underlätta för dessa familjer finns möjlighet att få avlastning. Stödfamilj är ett exempel på detta.

Du som söker stödfamilj

Har du ett barn med funktionsnedsättning och önskar stödfamiljså ska du vända dig till socialkontoret och en LSS-handläggare.

Du som vill bli stödfamilj

Läs mer här

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan uppdaterad den 18 mars 2019

Kontakt

Socialkontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: Receptionen 0430-265 68
Fax: 0430-711 41

Även akuta ärende hänvisas till kommunens växel, 0430-150 00
eller receptionen på Socialkontoret 0430-265 68.