Du är här: Start / Stöd och omsorg / Funktionsnedsättning / Tillgänglighetsguide

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Tillgänglighetsguide

Förstora bilden - bonden3_72.jpg

Hur tillgängliga är publika lokaler i Laholms kommun? Det ger tillgänglighetsguiden besked om.

Vilka publika lokaler i Laholms kommun är tillgängliga? Svaret ges i en tillgänglighetsguide som tagits fram av samhällsbyggnadskontoret.

Begreppet publika lokaler omfattar affärer, butiker, restauranger eller annan lokal som riktar sig till allmänheten. Guiden omfattar dock inte bostäder eller renodlade arbetsplatser.

Tillgängligheten på besöksmålen redovisas med hjälp av symboler och tillhörande förklaringar vilka tillsammans beskriver tillgängligheten i respektive lokal.

Med hjälp av guiden kan personer med funktionshinder planera besök och slipper överraskas av hinder som på olika sätt hindrar tillgängligheten. Att självständigt röra sig i butiken eller restaurangen ger en upplevelse av både trygghet och valfrihet, vilket är målsättningen med tillgänglighetsguiden.

Guiden finns såväl som pdf-fil (till höger på sidan) som i tryckta exemplar och kan hämtas på Medborgarservice och Laholms turistbyrå.

Tanken är att uppdatera guiden vartannat år.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Peter Simerholt
Sidan uppdaterad den 20 mars 2019