Du är här: Start / Stöd & omsorg / Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Missbruk eller beroende kan gälla alkohol, droger eller spel. Kommunen har, genom socialtjänsten, ansvaret för att personer med missbruks- eller beroendeproblematik får den hjälp och vård de behöver.

Brukarrevision genomförd

Missbruksvården i Laholms kommun har setts över. Klicka på länken "Brukarrevision missbruksvården" för att läsa sammanställningen där brukarna själva har fått komma till tals. 

Ansökan/anmälan

Om du har problem med missbruk, eller om du känner någon som behöver hjälp för sitt missbruk, kan du vända dig till kommunens socialkontor för att få stöd. Där utreder vi vilken typ av stöd som bäst tillgodoser behoven.

Utredning

Vid en ansökan om hjälp för sitt missbruk eller vid en anmälan om missbruk utreder socialtjänsten. Det kan räcka med ett samtal men det kan också vara en mer omfattande utredning.

Vuxenhandläggaren utreder, ger råd och stöd kring missbruk och ger bistånd till dem som behöver det.

Hjälp kan t ex lämnas till placering på behandlingshem eller annat. I allmänhet skall öppenvård först prövas. Anhöriga till missbrukare kan även söka hjälp till t ex familjevecka på behandlingshem.

Förvaltningsrätten kan besluta om tvångsplacering av vuxna missbrukare. Missbruket ska då vara så stort att man utsätter sin psykiska eller fysiska hälsa för allvarlig fara eller genom missbruket utsätter andra närstående för allvarlig fara. Tvångsvården ska syfta till att motivera missbrukaren till frivillig behandling för att komma ur sitt missbruk.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 9 januari 2020

Kontakt

Socialkontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 68
Fax: 0430-711 41

Även akuta ärende hänvisas till kommunens växel, 0430-150 00
eller receptionen på Socialkontoret 0430-265 68.

Länk