JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Riskbruk, skadligt bruk och beroende

Kommunen har, genom socialtjänsten, ansvaret för att personer med missbruks- eller beroendeproblematik får den hjälp och vård de behöver. Missbruk eller beroende kan gälla alkohol, droger eller spel om pengar.

Ansökan/anmälan

Om du tycker att du har problem med alkohol, droger eller spel om pengar kan du ansöka om stöd via kommunens socialtjänt. Det gör du genom att ta kontakt med mottagningen på Socialkontoret, se kontaktuppgifter. Du kan också fylla i och lämna in blanketten  "ansökan" som finns under länkar.

Är du orolig för en anhörig, bekant eller någon i din närhet kan du kontakta mottagningen för rådgining eller för att göra en anmälan.

Utredning

Vid en ansökan om stöd eller vid en anmälan om missbruk utreder socialtjänsten vilken insats/vård som passar dig. Det kan räcka med ett samtal men det kan också vara en mer omfattande utredning.

En insats kan exempelvis vara samtalsstöd genom kommunens öppenvård (Beroendeenheten) eller om det inte bedöms tillräckligt, en placering på behandlingshem. I allmänhet skall öppenvård först prövas och kommunens tydliga viljeinriktning är att försöka hitta hållbara lösningar på hemmaplan. Även anhöriga till personer med missbruk kan söka hjälp genom att höra av sig direkt till Beroendeenheten, se kontaktuppgifter i länk.

I första hand, och så långt som möjligt, ska vård ske på frivillig väg med stöd av SoL (Socialtjänstlagen). Om en person genom sitt missbruk utsätter sig själv eller någon annan nära anhörig för allvarlig fara kan Förvaltningsrätten besluta om tvångsvård med stöd av LVM (Lagen om vård av missbrukare).Tvångsvården ska skydda och syfta till att motivera personen till frivillig behandling för att komma ur sitt missbruk.

Vad finns det mer för hjälp att få?

Du kan också ta kontakt med din vårdcentral som kan göra en bedömning kring kompletterande insatser/eventuell medicinering från vården.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan granskad den 9 mars 2022