JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Missbruk och beroende / Boendestöd

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Boendestöd

Boendestöd finns för dig som har behov av särskilt anpassat stöd i bostaden eller vid kontakter ute i samhället. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt utifrån dina förutsättningar.

Boendestöd är till för dig som bor i eget boende och som själv är beredd att vara delaktig i stödet som ges. Stödet avslutas efter en tid om personen uppnår sina mål eller inte aktivt deltar i stödet.

Boendestödet utgår ifrån tre huvudsakliga områden med målsättning att öka din självständighet och dina egna förmågor:

  • vägledande stöd i hemmet
  • socialt stöd
  • pedagogiskt stöd

Vem har rätt till boendestöd?

Boendestöd är en behovsprövad insats enligt socialtjänstlagen, SoL, 4 kap § 1 för personer mellan 18-65 år. Behov av fortsatt stöd efter 65 år avgörs efter ny handläggning utifrån den enskildes individuella behov och önskemål. Du ansöker hos socialtjänsten som utreder och beslutar utifrån gällande lagstiftning om du har rätt till stödinsatsen och i vilken omfattning.

Vad kostar det?

Insatsen är avgiftsfri.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 1 februari 2023