Du är här: Start / Stöd och omsorg / Missbruk och beroende / Social insatsgrupp - SIG

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Social insatsgrupp - SIG

Social insatsgrupp (SIG) riktar sig till personer i Laholms kommun som vill bryta en kriminell livsstil eller som befinner sig i riskzonen att utveckla ett kriminellt beteende.

Social insatsgrupp är en arbetsmetod där socialtjänst och polis tillsammans med andra verksamheter och aktörer ska samarbeta och använda sin samlade kompetens i arbetet med personer som är i riskzonen att utveckla, eller vill bryta, ett kriminellt beteende.

Om en person bedöms tillhöra målgruppen beslutas om han/hon ska erbjudas en individuell insatsplan. En insatsplan upprättas kring den som ingår i en social insatsgrupp med syfte att individen ska få rätt stöd från rätt verksamhet och att stödet ska kunna möta individens alla livsområden. Insatsplanen ska anpassas efter den enskilda personens behov.

Socialtjänst och polis är alltid delaktiga i en social insatsgrupp, utöver dessa kan det handla om verksamheter så som skolan, arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsinsatser, kriminalvården med flera. Gruppen samverkar kring individen utifrån den individuella insatsplanen där vars och ens ansvar tydligt framgår.

För att ingå i en social insatsgrupp måste individen samtycka/godkänna att berörda verksamheter och aktörer får dela information mellan varandra. Om den berörde är under 18 år måste även vårdnadshavare lämna sitt godkännande.

Laholms kommun har sedan hösten 2013 arbetat fram former för hur arbetet med sociala insatsgrupper i kommunen ska se ut. Arbetet drivs i projektform under hela 2014 och ska därefter vara en del i den dagliga verksamheten.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: UMI
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 9 mars 2020

Kontakt

Socialkontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: Receptionen 0430-265 68
Fax: 0430-711 41

Även akuta ärende hänvisas till kommunens växel, 0430-150 00
eller receptionen på Socialkontoret 0430-265 68.

Samordnare SIG

Anja Möller
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 80