Du är här: Start / Stöd och omsorg / Missbruk och beroende / Socialtjänsten

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Socialtjänsten

Socialtjänsten ansvarar för att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialnämnden är den kommunala nämnd som huvudsakligen har ansvaret för socialtjänsten.

Socialtjänstlagen (2001:453), förkortas SoL, utgör grunden för socialtjänstens verksamhet. SoL reglerar att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Undantaget är asylsökande med flera. För dessa finns särskilda bestämmelser.

Inom socialtjänsten finns också en Kvalitets- och utvecklingsenhet.

Socialtjänsten är organiserad i 4 processdelar inom myndighetsutövning och verkställighet.

Socialkontoret

Den del som arbetar med myndighetsutövning (utredning, behovsbedömning och biståndsbeslut) är Socialkontoret.  Socialkontoret beställer utförandet av de insatser de beviljar av socialtjänstens verkställighet  och av andra privata utförare.

Verkställigheten

Verkställigheten är den del inom socialtjänsten som verkställer biståndsbesluten inom hemtjänst, äldreboende, stöd och omsorg till personer med funktionshinder, stöd och behandling, personlig assistans samt hälso- och sjukvård.

Verkställigheten är uppdelat i följande avdelningar:  

  • Barn & Unga
  • Vuxen och Prevention
  • Senior/Äldre
  • Funktionshinder och Kommunens Hälso- och sjukvård

Verkställigheten utför de beställningar som kommer från Socialkontoret.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 20 mars 2019

Kontakt

Socialnämnden

Socialnämnden
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Socialchef

Christel Sundberg
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 40
Mobil: 072-856 15 80
Fax: 0430-153 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Avdelningschef för Myndighet och Verkställighet, Barn, vuxna och familj

Charlotta Magnusson
Växel: 0430-150 00
Mobil: 0790-77 81 12
Humlegången 6
312 80 Laholm

Avdelningschef för Verkställighet Senior/Äldre

Kristina Isaksson
Växel: 0430-150 00
Mobil: 076-780 90 84
Humlegången 6
312 80 Laholm

Avdelningschef Funktionshinder och kommunal Hälso- och sjukvård

Kerstin Öhrn Eriksson
Växel: 0430-150 00
Mobil: 079-078 23 99
Humlegången 6
312 80 Laholm

Avdelningschef Kvalitet- och utveckling

Marie Elm-Ågren
Växel: 0430-150 00
Mobil: 079-078 23 99
Humlegången 6
312 80 Laholm

Länkar