JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Behandlingshem

Behandlingshem

Ibland ger inte ett familjehem den tillräckligt kvalificerade vård som barnet eller ungdomen behöver. Ett behandlingshem kan då vara ett bra alternativ. Det finns olika inriktningar för att de ska kunna motsvara barnets behov. Ibland kan det vara skolgången som barnet behöver mest stöd i. I ett annat fall kan barnet t ex behöva hjälp med psykiska problem. Vissa behandlingshem tar emot både barn och föräldrar. Behandlingshem kan vara statliga, eller ägas av landsting eller kommuner. Men även ägas av privata stiftelser. Staten eller socialstyrelsen är den myndighet som sköter tillsynen.

De allra flesta barn och ungdomar placeras på behandlingshem i samråd med deras vårdnadshavare. Liksom vid en familjehemsplacering ska det finnas ett gott samarbete mellan föräldrar, behandlingshem och socialtjänst. Barnets familj ska vara delaktig i vården och planeringen.

Det finns en mängd olika orsaker till att barn och ungdomar placeras i familjehem eller i behandlingshem. Ofta är det flera olika orsaker som samverkar. I vissa fall är det barnets hemmiljö som bedöms skadligt för barnet och i vissa fall är det barnets eget beteende som är orsaken. Socialtjänsten ska innan en placering sker bedöma om behovet av vård kan ske på hemmaplan. Det är först när detta bedöms som uteslutet som en placering kan bli aktuell.

Placering med tvång

Ett barn eller en tonåring placeras ytterst sällan med tvång, omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det är först när problemen i hemmiljön eller i barnets eget beteende är så allvarliga att det finns en påtaglig risk för fara om han/hon stannar kvar i hemmet. Ett ytterligare krav är att vårdnadshavaren inte samtycker till en placering eller, i enstaka fall, inte bedöms trovärdig i sitt samtycke.

Förvaltningsrätten beslutar om placering mot vårdnadshavarens vilja efter ansökan från socialnämnden. Föräldrar och barn företräds av varsin advokat. Beslutet går att överklaga.

Även här skall föräldrar och andra närstående verka för ett gott samarbete mellan alla parter.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: PNY
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 1 mars 2023