Du är här: Start / Stöd & omsorg / Barn, unga och familj / Familjehem

Familjehem

Förstora bilden - 463605-kids-primitive-crayon-drawing-of-a-family.jpg

Om ett barn inte kan bo hemma tillfälligt eller under en längre tid kan barnet få komma till ett familjehem. Det finns många orsaker till att en del barn och ungdomar måste bo i familjehem. Gemensamt är att de saknar tillräckligt stöd från sina föräldrar och en fungerande vardag.

 

 

Vem bor i familjehem?

 • Barn och ungdomar, vars föräldrar har egna svårigheter som gör att man inte klarar av att vara föräldrar.
 • Barn och ungdomar som inte klarar av skolan, använder droger eller begår kriminella handlingar eller utsätter sig för någon annan fara på grund av exempelvis missbruk, psykisk ohälsa eller våld.

Hur går det till när barn kommer till familjehem?

 • Du ansöker hos socialtjänsten om att ditt barn behöver komma till ett familjehem.
 • Socialsekreteraren gör en utredning tillsammans med dig för att ta reda på ditt och barnets behov.
 • Om utredningen kommer fram till att familjehem är bästa stödet för dig och ditt barn besöker vi tillsammans familjehemmet 
 • Därefter börja inskolning i familjehemmet. Det är viktigt att du som förälder finns med då.
 • Vi ordnar med skolgången eller barnomsorgen på det nya stället.
 • Vi ser till att barnet folkbokförs i familjehemmet.
 • Vi meddelar försäkringskassan att ditt barn bor i familjehem vilket innebär att barnbidraget går till familjehemmet och att eventuellt underhållsstöd upphör.
 • Du ansvarar själv för att ditt eventuella bostadsbidrag ändras.
 • Barnet har hela tiden kontakt med oss och vi kommer på regelbundna besök i familjehemmet.
 • Var sjätte månad informeras socialnämnden om hur barnet mår och utvecklas.
 • Familjehemmet har sin egen socialsekreterare, placeringssekreterare, som de har regelbundet kontakt med.  Familjehemmet får regelbunden vägledning och stöd av placeringssekreteraren. 

Umgänge med ditt barn när det bor i familjehemmet?

Relationen mellan dig och ditt barn är viktig. Du kommer tillsammans med socialsekreteraren, ditt barn och familjehemsföräldrarna överens om hur ofta och på vilket sätt ni ska träffas. Umgänget med dig eller andra släktingar och närstående sker utifrån barnets behov. 

När kan ditt barn flytta hem igen?

En hemflyttning behöver planeras noggrant och utifrån barnets bästa. Ditt barn har under vistelsen i familjehemmet kanske fäst sig vid sin andra familj, fått nya komisar och vant sig vid en ny skola. Det tar tid för ditt barn att vänja sig vid att åter flytta samtidigt som det kanske längtar efter att få flytta hem igen. Det är därför viktigt att hemflyttningen får ta lite tid och att ditt barn ges möjlighet att behålla sina nya kontakter så länge ditt barn har önskemål om detta och det är bra för ditt barn. Socialsekreteraren gör gemensamt med barnet, dig, familjehemmet och andra inblandade (t.ex. skolan) en planering för hur hemflytten bäst kan ske. Många barn flyttar hem igen, men inte alla.

Kostnad

Om ditt barn är i åldern 0-18 år och är i familjehem måste du bidra till kommunens kostnader för ditt barn. Summan du ska betala är beroende av din ekonomi, hur många barn du har samt din sociala situation. Högsta belopp du ska bidra med är det som motsvarar högsta underhållsstödsbeloppet. Detta gäller var och en av föräldrarna. Du kan begära jämkning av beloppet när som helst under året. Barnbidraget betalas ut till familjehemmet under tiden barnet bor där.

Vem får bli familjehem?

Familjehemmet är utrett och godkänt av socialnämnden för att få ta emot barn i sitt eget hem. Familjen måste leva under ordnade förhållanden, ha tid, energi och uthållighet samt ha ett stort hjärta för barn. Du kan själv ha önskemål om att ditt barn placeras i ett visst hem i din egen släkt eller i ditt nätverk. Denna familj kommer då att utredas om sin lämplighet att bli familjehem. Familjehemmet ska  underlätta för barnet att umgås med sina biologiska föräldrar och andra personer som är viktiga för barnet.

Läs mer om familjehem

Gå in på länken "Intresseanmälan för famijehem", vilken du hittar på denna sida, för att läsa mer om familjehem och vad det innebär. På sidan kan du också testa dig om du är en familjehemsförälder. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 11 januari 2019

Kontakt

Mottagningsgruppen

Socialkontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 59
Fax: 0430-711 41

Mottagningen har telefontid: måndag-fredag 08.30-12.00 övrig dagtid måndag-fredag hänvisas akuta ärende till kommunens växel, 0430-150 00
eller receptionen på Socialkontoret 0430-265 68.

Familjehemssekreterare

Britt Eklind
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 82

Familjehemssekreterare

Malin Lindqvist
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 70

Dokument

Länk