Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Familjehem / Information till dig som är barn i familjehem / SoL/LVU

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

SoL/LVU

SoL

Är du under 15 är det bara dina föräldrar (vårdnadshavare) som behöver säga okej för att du ska kunna placeras frivilligt.

Om du är över 15 år måste du också säga okej till att placeras frivilligt.

Så länge du och/eller dina föräldrar går med på att du ska placeras är det reglerna i lagen som bygger på frivillighet - SoL - som gäller.

LVU

om du är över 15 år och inte säger okej till att placeras eller om du är under 15 år och dina föräldrar (vårdnadshavare) inte säger okej, kan socialtjänsten placera dig ändå. Men, bara om det finns en allvarlig risk för att din hälsa eller utveckling skadas. Ibland kallas detta för att bli placerad med tvång enligt LVU eller att bli LVU:ad. Socialtjänsten ansöker då till förvaltningsrätten och de beslutar och meddelar en DOM.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 19 mars 2019