JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Familjehem / Hur blir man familjehem

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Hur blir jag/vi familjehem?

För dig som är eller vill bli familjehem

Att vara familjehem är att ta hand om ett barn som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar. Familjehem är det som tidigare kallades för fosterhem.

Vad är ett familjehem?

Att vara familjehem är ett engagemang som kräver både tid och tålamod men också ger mycket glädje. Som familjehem tar man emot ett barn som en familjemedlem, för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en kortare eller längre tid. Familjehemmet tar hand om barnets hela omvårdnad.

Ett uppdrag som familjehem involverar hela familjen. Yttre omständigheter spelar inte så stor roll. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i stan, i hus eller i lägenhet. Det vi söker är vanliga familjer med trygga och stabila vuxna som har tid och tålamod för ett barn. Det är alltid barnets behov som står i centrum.

Hur blir jag/vi familjehem?

Att bli familjehem sker i flera steg. Först kontaktar ni familjehemssekreterarna eller gör en intresseanmälan. Ni kommer bli kontaktade inom två veckor. Du/Ni får den första muntliga informationen och vi bokar en tid för hembesök. Därefter bedöms, i dialog med er, om det är lämpligt att gå vidare i utredningsprocessen.

Vi bokar sedan in en ny träff då själva utredningsarbetet börjar. I utredningen ingår en större djupintervju med de blivande familjehemsföräldrarna. Vi gör alltid registerutdrag från försäkringskassan, socialregistret, kronofogden och rikspolisstyrelsen. Ni lämnar medgivande till detta.

Utredningen tar tid och omfattar flera samtal och möten. Vilket ger alla möjlighet att tänka efter innan det slutgiltliga beslutet fattas.

Familjehemssekreterarna är noga med att rätt barn kommer till rätt familj. Varje barn har sina speciella behov och dessa behov "matchas" med en familj som har de rätta förutsättningarna att uppfylla just dessa behov. Följden kan bli att en intresserad familj kan få vänta länge på just sitt barn.

Vilka barn bor i familjehem?

När föräldrar av någon anledning inte räcker till för sin föräldraroll kortare eller längre tid kan barnet komma till ett familjehem. Det kan till exempel handla om sjukdom, dödsfall, missbruk, psykisk ohälsa eller andra förhållanden som gör det svårt att vara förälder.

Stöd och utbildning

Under tiden du har ett barn placerat hos dig får du regelbunden handledning och stöd av erfaren personal (familjehemssekreteraren). Familjehemssekreteraren och Du/Ni är ett team som samarbetar för att barnet ska få bästa möjliga vård.

Barnets socialsekreterare (barnsekreteraren) kommer även att ha regelbunden kontakt med barnet, dels tillsammans med er i familjen och dels enskilt. Detta för att följa barnets utveckling och för att försäkra sig om att barnet har det bra.

När du blir familjehem ska du gå en utbildning, "Ett hem att växa i" LÄNK

Vi bjuder sedan återkommande in till utbildningar, temakvällar och handledning för familjehem under tiden du har ett barn boende hos dig.

Ersättning

Den ekonomiska ersättningen varierar från barn till barn. Den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Ersättningen är uppdelad i två delar.

  • En omkostnadsersättning som ska täcka merkostnaderna som mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostaden.
  • Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas och är pensionsgrundande.

I särskilda fall kan du behöva vara hemma med barnet under en begränsad tid och då kan du få ersättning för förlorad inkomst. Läs mer på Sveriges kommuner och landstins hemsida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 25 augusti 2021