Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Familjerättsliga frågor / Adoption

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Adoption

Om du har tankar på att adoptera ett barn kontakta oss på familjerätten för mer information.

Familjerätten handlägger olika slags adoptioner men huvuddelen av arbetet gäller barn som adopteras från utlandet. Om du vill adoptera behövs ett medgivande från kommunen innan du reser till utlandet för att hämta barn.

Till grund för ett sådant beslut ligger en hemutredning. Den görs av familjerätten enligt internationella normer och skall tjäna både som ett beslutsunderlag och som en presentation av de sökande till givarlandet.

Den som önskar adoptera ska ha genomgått en föräldrautbildning innan beslut om medgivande kan ges.

Det förekommer även adoptioner inom Sverige, till exempel kan det gälla en make som önskar adoptera den andre makens biologiska barn.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 27 maj 2019

Kontakt

Socialkontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: Receptionen 0430-265 68
Fax: 0430-711 41

Även akuta ärende hänvisas till kommunens växel, 0430-150 00
eller receptionen på Socialkontoret 0430-265 68.

Familjerättssekreterare

Lena Randholm
Direkt: 0430-159 52
Fax: 0430-711 41

Familjerättssekreterare

Sandra Bengtsson
Direkt: 0430-265 08
Fax: 0430-711 41

Adoptionsorganistioner