JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Familjerättsliga frågor / Faderskap

Faderskap

Om mamman är gift när barnet föds blir den äkta mannen automatiskt registrerad som pappa. Om mamman inte är gift, ska faderskapet bekräftas.

Bekräfta faderskap

Det är varje barns rättighet att veta vem som är pappa. Med faderskapet bekräftas även barnets juridiska rättigheter i förhållande till pappan.

Ni som föräldrar kan bekräfta faderskapet innan barnet föds. Det är  familjerättsenheten som har hand om faderskapsärenden. Kontakta oss för att boka tid för faderskapsanmälan.

Om du är sambo eller särbo

Om barnets föräldrar bor tillsammans och överens om att barnet är deras gemensamma, ska de bekräfta faderskapet på familjerättsenheten. Här kan föräldrarna även anmäla gemensam vårdnad.

Om mamman och barnets pappa inte bor tillsammans ska faderskapet bekräftas antingen genom ett enskilt eller gemensamt besök på familjecentralen.

Bekräfta föräldraskap

När den ena kvinnan i ett lesbiskt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Familjerättens uppgift blir då att försöka fastställa föräldraskapet istället för faderskapet. Du kan läsa mer om detta på socialstyrelsens webbplats.

Fakta

Socialnämnden har en skyldighet enligt lag att utreda vem som är far till ett barn och fastställa faderskapet (Föräldrabalken 2 Kap). Barnets juridiska ställning och identitet fastställs i denna lag.

Är modern gift folkbokförs automatiskt hennes make som barnets far. Om denne inte är den biologiske fadern, kan faderskapet hävas av socialnämnden eller domstol.

Är modern ogift, frånskild eller sedan en längre tid änka är socialnämnden skyldig att se till att faderskapet fastställs.

Faderskapet fastställs antigen genom att mannen frivilligt bekräftar att han är barnets far eller genom utslag i domstol. Fastställandet innebär att barn som fötts utom äktenskapet får samma ställning som barn inom äktenskap.

Det innebär att barn födda utom äktenskapet, med fastställt faderskap, har:

  • rätt till underhåll av båda föräldrarna
  • rätt att ärva båda föräldrarna
  • rätt till sin fars släktnamn
  • rätt till pensions- och försäkringsförmåner

Fastställt faderskap innebär också att barnets far har rätt att vara vårdnadshavare och har rätt till umgänge med sitt barn. Att fastställa faderskapet är således en ytterst viktig åtgärd när barn fötts utom äktenskapet.

Om barnet är fött utom äktenskapet tar socialförvaltningen på eget initiativ kontakt med barnets mor efter födseln. Kontakten gäller klarläggande och fastställande av faderskap samt information om gemensam vårdnad.

En skriftlig faderskapsbekräftelse, undertecknad av båda föräldrarna och godkänd av socialnämnden, ligger till grund för vem som folkbokförs som barnets far. Sammanboende föräldrar intygar att barnet är deras gemensamma.

För utredning av faderskapsfrågan kontaktas mottagningsgruppen på socialkontoret. Vid tvist avgör domstol barnets fader. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 25 augusti 2021