JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Familjerätten / Faderskap/Föräldraskap

Faderskap/föräldraskap

Om den som föder barnet är gift när barnet föds blir den make/maka som inte föder barnet automatiskt registrerad som förälder. Om den som föder barnet inte är gift, ska faderskapet/föräldraskapet bekräftas. Det är varje barns rättighet att veta vem som är ens föräldrar. Med föräldraskapet bekräftas även barnets juridiska rättigheter i förhållande till den förälder som inte fött barnet. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Bekräfta faderskap/föräldraskap

Ni som är nyblivna föräldrar har möjligheten att bekräfta faderskap eller föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverket, inom de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna tjänst hos Skatteverket. Det innebär att många ogifta, nyblivna föräldrar inte behöver boka tid hos kommunens familjerättsenhet. Skatteverkets e-tjänst kan inte användas om den som fött barnet är under 18 år.

Länk till skatteverkets e-tjänst finns under länkar

Vad händer efter 14 dagar?

Om man inte använt sig av e-tjänsten på Skatteverket inom de första 14 dagarna efter barnets födelse övergår utredningsansvaret till Socialnämnden att fastställa föräldraskapet. Ni behöver då komma till familjerätten i Laholm för att fastställa föräldraskapet. Ring till familjerätten för att boka tid. Se kontaktuppgifter.

Assisterad befruktning

När den som fött barnet i ett par genomgått assisterad befruktning kan den som inte fött barnet och är sambo bli förälder i lagens mening. Det går att fastställa föräldraskapet via Skatteverket om kliniken för assisterad befruktning är godkänd hos Socialstyrelsen. Om Skatteverket inte kan godkänna föräldraskapet behöver ni kontakta familjerätten. Har du som ensamstående fött barn genom assisterad befruktning behöver föräldraskapsutredningen läggas ner. Kontakta familjerätten för mer information.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 29 mars 2022