JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Familjerätten / Förmyndare för barn

Förmyndare för barn

En person är omyndig till dess att han eller hon fyller 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de också förmyndare, så kallade legala förmyndare. När den omyndige fyllt 16 år ska han eller hon få yttra sig i viktigare beslut.

Föräldraförvaltning

Föräldrar får själva förvalta sina barns tillgångar utan att redovisa för kommunens överförmyndare så länge barnens tillgångar understiger åtta prisbasbelopp.

Föräldrarna eller förmyndaren är skyldiga att omedelbart anmäla till över-förmyndarnämnden om barnens tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. I sådana fall ska föräldrarna varje år lämna in en redovisning över hur de förvaltar barnens egendom.

Oavsett om barnens tillgångar överstiger eller understiger åtta prisbasbelopp är föräldrarna skyldiga att förvalta tillgångarna på ett sätt som överrensstämmer med föräldrabalkens regler. Barnens tillgångar får endast användas för barnens behov och inte för föräldrarnas.

Överförmyndarnämndens ansvar

Om det är nödvändigt kan överförmyndarnämnden besluta att föräldrarna ska redovisa sin förvaltning även om barnets tillgångar understiger åtta prisbasbelopp. Om föräldrarna inte förvaltar barnens pengar på ett tillfredsställande sätt kan överförmyndarnämnden ingripa, till exempel genom att spärra barnens samtliga tillgångar.

Vissa åtgärder kräver alltid överförmyndarnämndens godkännande. Det gäller till exempel när ett barn ska sälja eller köpa en fastighet eller bostadsrätt, om fastigheten ska pantas, om barnet ska låna eller låna ut pengar.

Mer information lämnas av överförmyndare i samverkan., 

Vi tar även emot bokade besök i Stadshuset i Laholm

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 1 mars 2023