JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Familjerätten / Samarbetssamtal

Samarbetssamtal - Stöd till föräldrar och barn när föräldrarna inte bor tillsammans

Vad är samarbetssamtal?

Samarbetssamtal är en tjänst som ska hjälpa separerade föräldrar att samarbete kring frågor som rör deras barn. Samtalen utgår från barnets behov av båda sina föräldrar och syftar till att hjälpa föräldrarna att utifrån sitt barns bästa komma överens. Tanken är att föräldrarna ska kunna fungera som föräldrar åt sina gemensamma barn trots att de inte längre är ett par.

Vi vet att barn behöver:

Veta vart det ska bo samt hur och när han eller hon ska träffa den andre föräldern 
Få tycka  om och känna samhörighet med båda sina föräldrar               
Få tid att sörja separationen mellan föräldrarna
Föräldrar som inte pratar illa om varandra 
Föräldrar som sätter barnets behov och bästa framför sina egna
Föräldrar som pratar direkt med varandra och inte genom barnet
Föräldrar som informerar om vad som händer och varför och därmed skapar förutsägbarhet för sitt barn   

Så här går ett samarbetssamtal till    

När två separerade föräldrar har pratat med varandra och önskar samarbetssamtal tas kontakt via telefon eller mejl för tidsbokning. Det första samtalet består av information och planering inför kommande samtal och kan vara enskilt eller gemensamt. Vid de efterföljande gemensamma samtalen diskuteras de frågor föräldrarna lyfter rörande sina barn. Varje mötestillfälle tar ca 1,5 timme. Erfarenheten är att det tar tid att utveckla ett samarbete som ger hållbara lösningar. Räkna med minst 3-5 samtal eller fler. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och förutsätter att båda föräldrarna deltar. Samtalen förs under socialtjänstsekretess och ingen dokumentation sker.

Vad kan samtalen leda till?   

Förhoppningen är att samtalen ska bidra till en lugnare, tryggare och mer förutsägbar tillvaro för barnen och samtidigt hjälpa föräldrarna att definiera sina föräldraroller utifrån en ny familjekonstellation.Samtalen kan leda till en muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan föräldrarna. Det är även möjligt att skriva ett juridiskt bindande avtal som likställs med en dom från domstol. Detta sker då via familjerätten på socialkontoret. Ett avtal förutsätter att föräldrarna är överens och att socialnämnden bedömer att det föräldrarna vill avtala om är till barnets bästa.  Oftast pratar familjerättssekreteraren också med barnet.

 

Fundera över

  • Vad vill jag förändra?
  • Vad är mitt ansvar?
  • Vilken är den bästa lösningen för vårt barn?

Samtalsledarna har ingen rätt att fatta beslut om vårdnad, boende, umgänge eller försörjning utan ska stödja föräldrarna utifrån barnets bästa att komma överens.

En svårighet vid samarbetssamtal kan vara om det förekommit hot eller våld mellan föräldrarna. Ta kontakt med samtalsledarna för information om detta.

Vart vänder jag mig?

I Laholms kommun är det Familjerådgivningen som har uppdraget att erbjuda samarbetssamtal.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan granskad den 21 februari 2022