JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen

Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen

Hälsoaktiviteter för barn och unga

I Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen får barn och unga delta i fritidsaktiviteter som skapar rörelseglädje och ett socialt sammanhang som stärker deras självkänsla. Aktiviteterna är till för att förbättra både den fysiska och psykiska hälsan hos deltagarna. 

Det erbjuds flera olika aktiviteter och det är barnets eller ungdomens önskemål som styr vad de vill delta i. Det kan till exempel vara att simma, dansa, träna på gym, delta i kreativ verkstad eller andra fritidsaktiviteter. Någon aktivitet kan vara i liten grupp med våra ledare och andra aktiviteter kan vara ihop med fritidsledare, ungdomsteam eller i en förening.

Friskvårdsgruppen - för barn med sjukdomen obesitas

Friskvårdsgruppen är för barn och unga med sjukdomen obesitas (fetma) och deras familjer.

Det går inte att kontakta Friskvårdsgruppen direkt för att delta.

Oftast är det elevhälsoteamet på skolan som uppmärksammar barnets behov. Barn och unga med obesitas måste först träffa en barnläkare och därför skickas remiss till Barn- och ungdomsmottagningen. De skickar i sin tur förfrågan till Friskvårdsgruppen om aktiviteter för barnet.

För att bli aktuell för gruppen ska vikten dessutom påverka barnets livssituation på ett negativt sätt genom att hen till exempel är fysiskt inaktiv, känner sig ensam, eller är underkänd i betyget idrott och hälsa.

Aktivitetsgruppen - för barn som behöver öka sin psykiska hälsa

Aktivitetsgruppen är för barn och unga med behov av att öka sin psykiska hälsa.

Det går inte att kontakta Aktivitetsgruppen direkt för att delta.

Endast elevhälsan och KAA (kommunens aktivitetsansvar) kan rekrytera till Aktivitetsgruppen.

För att bli aktuell för gruppen kan eleven exempelvis ha sökt sig till elevhälsan och visar symptom på att ofta ha huvudvärk eller ont i magen. Det kan också handla om att hen känner sig ofrivilligt ensam, är inaktiv, eller har stor skolfrånvaro.

En samverkansmodell med barnet i fokus

Verksamheten är ett samarbete mellan Laholms kommun, Region Halland, föreningsliv och frivilligorganisationer. Som stöd till familjerna finns en koordinator som hjälper till med utbudet och samordningen av insatsen.

Samverkansmodellen är till för att skapa en helhetssyn kring barnet eller ungdomens hela livssituation. Modellen bygger på ett långsiktigt arbete för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Utgångspunkten är alltid att stärka deltagarnas motivation och självkänsla.

Film om Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen

Modellen som Fririskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen i Laholms Kommun arbetar efter har sitt ursprung från Kungsbacka Kommun. Kungsbacka kommun har gjort en film om hur man arbetar med modellen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 1 mars 2023