JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Kontaktfamilj

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj ska ge stöd och avlastning.

Vad innebär kontaktfamilj?

En kontaktfamilj stödjer en annan familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Kontaktfamiljen fungerar som ett kompletterande stöd till barnet.

Det finns olika skäl till att kontaktfamiljer behövs. Det kan handla om barn som har särskilda behov eller det kan vara något i föräldrarnas livssituation som gör att fler vuxna behövs.

Hur får jag del av detta?

Du kan ansöka om att få en kontaktfamilj. Kontaktfamilj är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot den enskildes vilja. Det är socialtjänsten som sedan utreder och beslutar om du kan få det. Ansökan gör du antingen genom att kontakta socialtjänstens mottagningsenhet eller genom att skicka in en skriftlig ansökan. 

Vad förväntas av en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj ska ge stöd och avlastning. Det innebär att barnet får komma till kontaktfamiljen till exempel en gång i månaden. Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö och vara ett stöd för föräldern/föräldrarna. Andra viktiga uppgifter är att lyssna och finnas till. Kontaktfamiljen har till uppgift att hjälpa den enskilde och dennes närmaste i personliga angelägenheter. Kontaktfamiljen ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan människa i sin vardag.

Kontaktfamiljen lyssnar, uppmuntrar fritidsaktiviteter och är ett stöd för den berörda familjens egna resurser. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att den enskilda familjen känner trygghet i kontakten samt att möta den hjälpsökande familjen och dess livssituation med respekt.

Kontaktfamiljen har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Det behövs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att kontaktfamiljen bör:

  • tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra människor
  • vara intresserad av hur andra människor har det
  • ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot ett barn i sitt hem
  • att i övrigt ha en trygg och stabil livssituation

Det är socialtjänsten i kommunen som tillsätter kontaktfamilj. Kontaktfamiljen får ekonomisk ersättning, arvode och omkostnadsersättning av socialtjänsten enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.  - Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2023 | SKR).

Om du är intresserad av ett uppdrag som kontaktperson, kontakta socialtjänsten mottagningsenhet, alternativt gör en ansökan via www.familjehemsverige.se

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: QF5
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 1 mars 2023