JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Kontaktperson

Kontaktperson

En kontaktperson främjar sociala kontakter.

Vad innebär kontaktperson?

Kontaktpersonens uppgift är att främja sociala kontakter och stödja dig i din utveckling. Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete

Hur får jag del av detta?

Du kan ansöka om att få en kontaktperson. Det är socialtjänsten som sedan utreder och beslutar om du kan få det. Ansökan gör du antingen genom att kontakta socialtjänstens mottagningsenhet eller genom att skicka in en skriftlig ansökan.

Vad förväntas av en kontaktperson?

Vad som förväntas av en kontaktperson beror på den hjälpsökandes behov. Det handlar om att lyssna och vara tillgänglig samt vara en förebild, hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende, hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter. Några exempel är att träffa den enskilde, kanske någon gång i veckan eller mer, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet. Kontaktpersonen uppmuntrar fritidsaktiviteter, är ett personligt stöd för den enskilde att bättre kunna ta eget ansvar och aktivera sig. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt.

En kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för.

Vem kan bli kontaktperson?

Det behövs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att kontaktpersonen bör:

  • tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor
  • vara intresserad av hur andra människor har det
  • ha en trygg och stabil livssituation.
  • vara fyllda 18 år.

Det är Socialtjänsten i kommunen som tillsätter kontaktperson. Kontaktpersonen får ekonomisk ersättning, arvode och omkostnadsersättning av socialtjänsten enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer - Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2023 | SKR.).

Om du är intresserad av ett uppdrag som kontaktperson, kontakta socialtjänsten mottagningsenhet, alternativt gör en ansökan via www.familjehemsverige.se

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: UHB
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 1 mars 2023