JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Kontaktperson

Kontaktperson

En kontaktperson kan stödja barn eller unga som har  svårt att på egen hand skapa kontakter eller komma iväg på fritidsaktiviteter.

Vad innebär kontaktperson?

Kontaktpersonens uppgift är att  främja sociala kontakter och stödja dig i din utveckling. Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. För uppdraget utgår arvode och ersättning för omkostnader.

Hur får jag del av detta?

Du kan ansöka om att få en kontaktperson. Det är socialtjänsten som sedan utreder och beslutar om du kan få det.

Vad förväntas av en kontaktperson?

Vad som förväntas av en kontaktperson beror på den hjälpsökandes behov. Det handlar om att lyssna och vara tillgänglig samt vara en förebild, hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende, hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter. Några exempel är att träffa den enskilde, kanske någon gång i veckan eller mer, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet. Kontaktpersonen uppmuntrar fritidsaktiviteter, är ett personligt stöd för den enskilde att bättre kunna ta eget ansvar och aktivera sig. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt.

En kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för.

Vem kan bli kontaktperson?

Det behövs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att kontaktpersonen bör:

  • tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor
  • vara intresserad av hur andra människor har det
  • ha en trygg och stabil livssituation.
  • vara fyllda 18 år.

Det är Socialtjänsten i kommunen som tillsätter kontaktperson.

Är du intresserad av att bli kontaktperson läs mer på sidan Du som vill hjälpa barn och unga.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan granskad den 21 februari 2022