JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Medling

Medling

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet. Medling vänder sig till alla som utsatts för någon form av brott och till unga personer som begått ett brott, främst i åldern 12-21 år.

Syftet med medlingsmötet är att båda parterna skall få samtala om det som hänt. Medling sker tillsammans med en neutral, utbildad medlare. Medlarens uppgift är att förbereda parterna för medling samt hjälpa till i samtalet om det behövs.

Medling är användbart i många olika typer av brott t ex misshandel, olaga hot, skadegörelse, snatteri, rån, stöld.

Hur går medling till?

Initiativet kan komma från polisen, socialtjänsten eller frivården. Föräldrar eller parterna kan också själva föreslå medling. En medlare tar kontakt med parterna och bjuder in vardera part till ett förmöte. Om parterna efter förmötet vill genomföra medlingen, anordnar medlaren medlingsmötet, där medlaren och parterna träffas tillsammans.

Vad kan medling innebära för dig som utsatts för brott?

Medling ger dig möjlighet att få förståelse för det som inträffat. Du får möjlighet att ställa frågor till gärningsmannen och berätta om hur du upplevt brottet samt vilka konsekvenser det har medfört för dig.

Medlingsmötet kan även minska eventuell rädsla för gärningsmannen samt underlätta ett möte i framtiden.

Vad kan medling innebära för dig som begått ett brott?

Det fordras mod att möta den person man utsatt för ett brott. Medling ger dig möjlighet att visa att du tar ansvar och ångrar det du har gjort. I medling får du tillfälle att förklara och be om ursäkt.

Medling är ett tillfälle att göra någonting som kan bli betydelsefullt för dig och brottsoffret.

Medlingsverksamheten i Laholm drivs av socialtjänsten i samverkan med polismyndigheten, åklagarmyndigheten och frivården.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan granskad den 21 februari 2022