JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Social insatsgrupp - SIG

Social insatsgrupp - SIG

Social insatsgrupp (SIG) riktar sig till personer i Laholms kommun som vill bryta en kriminell livsstil eller som befinner sig i riskzonen att utveckla ett kriminellt beteende.

Social insatsgrupp är en arbetsmetod där socialtjänst och polis tillsammans med andra verksamheter och aktörer ska samarbeta och använda sin samlade kompetens i arbetet med personer som är i riskzonen att utveckla, eller vill bryta, ett kriminellt beteende.

Om en person bedöms tillhöra målgruppen beslutas om han/hon ska erbjudas en individuell insatsplan. En insatsplan upprättas kring den som ingår i en social insatsgrupp med syfte att individen ska få rätt stöd från rätt verksamhet och att stödet ska kunna möta individens alla livsområden. Insatsplanen ska anpassas efter den enskilda personens behov.

Socialtjänst och polis är alltid delaktiga i en social insatsgrupp, utöver dessa kan det handla om verksamheter så som skolan, arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsinsatser, kriminalvården med flera. Gruppen samverkar kring individen utifrån den individuella insatsplanen där vars och ens ansvar tydligt framgår.

För att ingå i en social insatsgrupp måste individen samtycka/godkänna att berörda verksamheter och aktörer får dela information mellan varandra. Om den berörde är under 18 år måste även vårdnadshavare lämna sitt godkännande.

Laholms kommun har sedan hösten 2013 arbetat fram former för hur arbetet med sociala insatsgrupper i kommunen ska se ut.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan granskad den 3 mars 2022