JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Socialtjänst

Socialtjänst

Socialtjänsten ansvarar för att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialnämnden är den kommunala nämnd som huvudsakligen har ansvaret för socialtjänsten.

Socialtjänstlagen (2001:453), förkortas SoL, utgör grunden för socialtjänstens verksamhet. SoL reglerar att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Undantaget är asylsökande med flera. För dessa finns särskilda bestämmelser.

Inom socialtjänsten finns också en Kvalitets- och utvecklingsenhet.

Socialtjänsten är organiserad i 4 processdelar inom myndighetsutövning och verkställighet.

Socialkontoret

Den del som arbetar med myndighetsutövning (utredning, behovsbedömning och biståndsbeslut) är Socialkontoret.  Socialkontoret beställer utförandet av de insatser de beviljar av socialtjänstens verkställighet  och av andra privata utförare.

Verkställigheten

Verkställigheten är den del inom socialtjänsten som verkställer biståndsbesluten inom hemtjänst, äldreboende, stöd och omsorg till personer med funktionshinder, stöd och behandling, personlig assistans samt hälso- och sjukvård.

Verkställigheten är uppdelat i följande avdelningar:  

  • Barn & Unga
  • Vuxen och Prevention
  • Senior/Äldre
  • Funktionshinder och Kommunens Hälso- och sjukvård

Verkställigheten utför de beställningar som kommer från Socialkontoret.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 1 mars 2023