Du är här: Start / Stöd & omsorg / Barn, unga och familj / Socialtjänst

Socialtjänst

Socialtjänsten ansvarar för att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialnämnden är den kommunala nämnd som huvudsakligen har ansvaret för socialtjänsten.

Socialtjänstlagen (2001:453), förkortas SoL, utgör grunden för socialtjänstens verksamhet. SoL reglerar att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Undantaget är asylsökande med flera. För dessa finns särskilda bestämmelser.

Inom socialtjänsten finns också en Kvalitets- och utvecklingsenhet.

Socialtjänsten är uppdelad i två delar:

Socialkontoret

Den del som arbetar med myndighetsutövning (utredning, behovsbedömning och biståndsbeslut) är Socialkontoret.  Socialkontoret beställer utförandet av de insatser de beviljar av Resurscentrum och av andra privata utförare.

Resurscentrum

Den del inom socialtjänsten som verkställer biståndsbesluten inom hemtjänst, äldreboende, stöd och omsorg till personer med funktionshinder, stöd och behandling, personlig assistans samt hälso- och sjukvård heter Resurscentrum. Resurscentrum är uppdelat i följande avdelningar:  

  • Resurscentrum barn, ungdomar och vuxna
  • Resurscentrum prevention, rehabilitering och äldre

Resurscentrum utför de beställningar som kommer från Socialkontoret.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 20 mars 2019

Kontakt

Socialnämnden

Socialnämnden
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Socialchef

Christel Sundberg
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 40
Mobil: 072-856 15 80
Fax: 0430-153 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Avdelningschef Resurscentrum äldre

Kristina Isaksson
Växel: 0430-150 00
Mobil: 076-780 90 84
Humlegången 6
312 80 Laholm

Avdelningschef Resurscentrum barn, unga och vuxna

Marie Strömberg
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 53
Mobil: 070-278 51 16
Humlegången 6
312 80 Laholm

Avdelningschef för myndighetsutövning

Charlotta Magnusson
Växel: 0430-150 00
Mobil: 0790-77 81 12
Humlegången 6
312 80 Laholm

Länk