JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Ungdomsteamet i Laholm

Ungdomsteamet i Laholm

Genom tidiga insatser ska Ungdomsteamet arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att minska riskbeteenden, utanförskap samt bidra till att öka tryggheten för ungdomar i kommunen.

Ungdomsteamet ska genom att arbeta uppsökande på olika arenor där ungdomar befinner sig verka för en tidigt upptäckt av ungdomar som riskerar att fara illa. Ungdomsteamet ska också bidra till att unga ska ha goda uppväxtförhållanden i den mån det är möjligt. Arbetet sker på generell-, grupp- och individnivå. 

 Ungdomsteamets uppdrag är att:

  • • Arbeta uppsökande och förebyggande med barn och unga i åldrarna 0 - 21 år, med fokus på åldrarna 10 – 18 år.
  • • Ha god samverkan med och arbeta förebyggande i mellanstadieskolor, högstadieskolor, gymnasieskola och med andra verksamheter i kommunen som i sin profession arbetar med barn- och unga.
  • • Arbeta växlande dag- och kvällstid, samt på helger, högtider och/eller vid evenemang.

Ungdomsteamet arbetar under tystnadsplikt, men liksom alla som arbetar i verksamheter med barn och unga har vi även anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa.

Verksamheter ungdomsteamet är delaktiga i:

  • • "Börja prata" - genomförs i samarbete med socialtjänst, elevhälsa och skolor som riktar sig till kommunens femteklassare. Syftet är att få barn att börja prata om psykisk ohälsa och missbruk samt hur det är att ha anhöriga med psykisk ohälsa och/eller missbruk, dessutom veta var man kan vända sig för att få hjälp.
  • • "STARK" - riktar sig till både tjejer och killar i högstadieålder inom skolan samt som gruppverksamhet. Syftet är genom teori, diskussion och avslappning forma STARKA tjejer och killar. Gästbesök sker återkommande från bland annat ungdomsmottagningen och polisen.
  • • "MBU, Människan Bakom Uniformen". Här får ungdomar lära känna människan bakom uniformen och uniformsbärande vuxna får lära känna unga bakom kepsen. Målet är att öka ungdomars delaktighet, minska kriminalitet och skapa goda möten som ökar förståelsen mellan ungdomar och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken.

Följ oss gärna på sociala medier!

Instagram: ungdomsteamet.laholm
Där finner ni även specifika kontaktuppgifter till varje fältarbetare i ungdomsteamet.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 1 mars 2023