JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Ungdomsteamet i Laholm

Ungdomsteamet i Laholm

Genom tidiga insatser ska ungdomsteamet i Laholms kommun arbeta för att minska utanförskap, missbruk och kriminalitet och dessutom bidra till att öka tryggheten för ungdomarna i kommunen.

Vi är där ungdomar är. Med detta arbetssätt verkar vi för tidig upptäckt av ungdomar som riskerar att fara illa eller hamna i utanförskap. På så sätt hoppas vi kunna stärka ungdomars självkänsla och bidra till så goda uppväxtförhållanden som möjligt.

Ungdomsteamets uppgift är att:

  • arbeta med uppsökande och förebyggande insatser för målgruppen 0-21 år, men främst med fokus på ungdomar mellan 13 och 16 år,
  • medverka till samarbete mellan samtliga enheter som arbetar med barn och ungdomar,
  • arbeta oregistrerat, vilket innebär att vi inte skriver journal eller registrerar någon information om ärendet. Vi kan även hjälpa till att hänvisa till andra verksamheter eller myndigheter vid behov.
  • ta emot uppdrag från olika verksamheter i kommunen. Barn, unga och föräldrar kan även själva kontakta oss.
  • arbeta växlande dagtid och kvällstid, samt på helger vid speciella högtider och/eller evenemang.

Ungdomsteamet har tystnadsplikt, men liksom alla som arbetar i verksamheter med barn och unga har vi även anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa.

Följande projekt är vi delaktiga i:

  • "Börja prata" – genomförs i samarbete med familjeenheten i riktar sig till kommunens femteklassare. Syftet att få barnen att börja prata om psykisk ohälsa och hur det är att ha anhöriga med psykisk ohälsa eller missbruk samt vart man kan vända sig för att få hjälp.
  • "STARK – riktar sig till både tjejer och killar i högstadieålder som deltar i gruppverksamhet. Syftet är genom teori, diskussion och avslappning forma starka killar och tjejer. Gästbesök sker återkommande från bland annat ungdomsmottagning och polisen."
  • "MBU, människan bakom uniformen". Här får ungdomar lära känna människan bakom uniformen och uniformsbärande vuxna får lära känna unga under kepsen. Målet är att öka ungdomars delaktighet, minska kriminalitet och skapa bra möten som ökar förståelsen mellan ungdomar och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 26 januari 2021