JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Barn och vuxna som upplever våld i en nära relation kan få hjälp och stöd. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt. Det är aldrig för sent att få hjälp och det är aldrig för sent att bryta ett negativt mönster.

Vem kan få stöd?

  •  familjer och enskilda (barn, kvinnor och män) som är utsatta, eller har varit utsatta,
  • vuxna som utövar våld mot närstående
  • barn och ungdomar som utsätts för eller bevittnar våld i sin familj, eller av annan närstående

Vad erbjuder vi?

  • rådgivning
  • stöd i krissituation
  • samtal/behandling
  • hjälp med att få plats på skyddat boende för kvinnor och barn
  • för barn och unga finns det stöd att få genom enskilda samtal eller gruppverksamhet.

Barn och ungdomar som upplever våld

Om du är ett barn eller ungdom som lever i en familj där det förekommer våld eller hot kan du kontakta vår mottagningsgrupp. Det finns stöd och hjälp att få! Genom mottagningsgruppen kan du sedan få kontakt med personer inom socialtjänstens verksamhet som arbetar med barn och ungdomar som har utsatts för eller bevittnat våld i hemmet.

Samtliga som arbetar inom socialtjänsten, eller andra verksamheter som rör barn och unga, har skyldighet att anmäla till socialtjänsten när det finns misstankar om att ett barn eller ungdom far illa, eller riskerar att fara illa.

Hur får jag hjälp och stöd?

Du kan själv kontakta vår mottagningsgrupp, eller enhetschefen för familjeenheten, för att få mer information om det stöd som socialtjänsten erbjuder. Du kan vara anonym när du kontaktar socialtjänsten.

Har du akut behov av hjälp, ring 112. Om det inte är akut och du vill göra polisanmälan eller få råd av polis, ring 114 14.

Du kan när som helst ringa den nationella stödtelefonen, Kvinnofridslinjen. Om du har utsatts för hot, våld och sexuella övergrepp kan du ringa 020-50 50 50 för att få råd och stöd. Om du är en vän eller anhörig kan du också ringa till Kvinnofridslinjen för råd och stöd. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 1 mars 2023