Du är här: Start / Stöd och omsorg / Ekonomiskt stöd / Ekonomiskt bistånd digitalt / Frågor och svar om ekonomiskt bistånd / Hur överklagar jag?

Hur överklagar jag?

Beslut om ekonomiskt bistånd går att överklaga. Du har tre veckor på dig att lämna in en överklagan från det att du har fått beslutet. I överklagan skriver du vilket beslut det gäller och vad du inte är nöjd med.

Din överklagan lämnar du in eller skickar till Enheten för ekonomiskt bistånd som fattat beslutet. I överklagan skriver du vilket beslut det gäller och vad du inte är nöjd med.

Din överklagan lämnar du in eller skickar till Enheten för ekonomiskt bistånd som fattat beslutet.  Din handläggare kommer då gå igenom ditt ärende igen och ser om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du har skrivit i överklagan.

Om beslutet inte omprövas skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som är den domstol som prövar beslutet. Förvaltningsrätten kommer sedan meddela sitt beslut i en dom.

/link/11bd5c4668e04bfab285f948ad987a22.aspx?epslanguage=sv