Du är här: Start / Stöd och omsorg / Ekonomiskt stöd / Ekonomiskt bistånd digitalt / Frågor och svar om ekonomiskt bistånd / Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten får inte lammas ut till obehöriga. Uppgifter som du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vid samverkan med andra myndigheter krävs därför att du samtycker till detta. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

/link/11bd5c4668e04bfab285f948ad987a22.aspx?epslanguage=sv