Du är här: Start / Stöd och omsorg / Ekonomiskt stöd / Ekonomiskt bistånd digitalt / Frågor och svar om ekonomiskt bistånd / Vad gäller för dig som är arbetslös/arbetssökande?

Vad gäller för dig som är arbetslös/arbetssökande?

När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Laholms kommun får du stöd i att förändra din situation.

Vi har ett arbetsmarknadsperspektiv vilket innebär att du får stöd av en arbetsmarknadssekreterare att göra upp en planering för hur du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Det innebär att:

  • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
  • Du ska kunna redovisa att du söker arbete aktivt inom de områden du är kvalificerad för och inom pendlingsavstånd.
  • Du ska tacka ja till erbjudet arbete eller föreslagen insats/arbetsmarknadsåtgärd.

 

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd och är arbetslös ska du:

  • Inom 48 timmar ha besökt Jobb Laholms Öppen mottagning innan du kommer på nybesöket.
  • Du kommer att kallas för planeringssamtal på Jobb Laholm inom en vecka.

Om du tackar nej till ett arbete eller en arbetsmarknadsåtgärd, eller inte bedöms vara aktivt arbetssökande kan din rätt till försörjningsstöd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan.

/link/11bd5c4668e04bfab285f948ad987a22.aspx?epslanguage=sv