Du är här: Start / Stöd och omsorg / Ekonomiskt stöd / Ekonomiskt bistånd digitalt / Frågor och svar om ekonomiskt bistånd / Vad gäller för dig som är föräldraledig?

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Vad gäller för dig som är föräldraledig?

Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.

Om du inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid (när barnet är 6 månader) ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

/link/11bd5c4668e04bfab285f948ad987a22.aspx?epslanguage=sv