JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Ekonomiskt stöd / Ekonomiskt bistånd / Frågor och svar om ekonomiskt bistånd

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd

 • Vad kan jag ansöka om?

  Det ekonomiska biståndet består av två delar, riksnorm samt bidrag till skäliga kostnader utanför riksnormen. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster.

  Riksnormen fastställs av regeringen och ska räcka till kostnader för:

  • Mat
  • Kläder och skor
  • Lek och fritid
  • Barn- och ungdomsförsäkring
  • Förbrukningsvaror
  • Hälsa och hygien
  • Dagstidning, telefon

  Bidrag till skäliga kostnader utanför riksnormen:

  • Boende
  • Hushållsel
  • Arbetsresor
  • Hemförsäkring
  • Läkarvård
  • Glasögon
  • Akut- eller nödvändig tandvård
  • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa

  Riktlinjer för boendekostnad

  Laholms kommun har riktlinjer gällande högsta godtagbara boendekostnad vilket är baserat på vad en låginkomsttagare på orten har möjlighet att kosta på sig.

  Antal personer Hyra
  1-2 vuxna 5 300 kr
  1-2 vuxna och 1-2 barn 7 700 kr
  1-2 vuxna och 3 barn 9 200 kr
  1-2 vuxna och 4 barn eller fler 10 800 kr

  Beräkna om du kan få försörjningsstöd via denna länk till Socialstyrelsen. 

  Länk till Socialstyrelsen

   

  Uppdaterad den 25 augusti 2021
 • Vilka krav ställs på dig som söker ekonomiskt bistånd?

  För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra allt du kan för att bidra till din försörjning. Det innebär att du ska ha ansökt om alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa.

  Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Du har ett ansvar för att planera din ekonomi och du måste själv arbeta för att bli självförsörjande. Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete.

  Uppdaterad den 9 mars 2021
 • Vad gäller för dig som är arbetslös/arbetssökande?

  När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Laholms kommun får du stöd i att förändra din situation.

  Vi har ett arbetsmarknadsperspektiv vilket innebär att du får stöd av en arbetsmarknadsutredare att göra upp en planering för hur du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

  Det innebär att:

  • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
  • Du ska kunna redovisa att du söker arbete aktivt inom de områden du är kvalificerad för och inom pendlingsavstånd.
  • Du ska tacka ja till erbjudet arbete eller föreslagen insats/arbetsmarknadsåtgärd.

   

  Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

  Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd och är arbetslös ska du:

  • Inom 48 timmar ha besökt Jobb Laholms Öppen mottagning innan du kommer på nybesöket.
  • Du kommer att kallas för planeringssamtal på Jobb Laholm inom en vecka.

  Om du tackar nej till ett arbete eller en arbetsmarknadsåtgärd, eller inte bedöms vara aktivt arbetssökande kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan.

  Uppdaterad den 9 mars 2021
 • Vad gäller för dig som är föräldraledig?

  Du som är föräldraledig ska ta ut full föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka.

  Om du inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska du i god tid (när barnet är 6 månader) ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.

  Uppdaterad den 9 mars 2021
 • Hur överklagar jag?

  Beslut om ekonomiskt bistånd går att överklaga. Du har tre veckor på dig att lämna in en överklagan från det att du har fått beslutet. I överklagan skriver du vilket beslut det gäller och vad du inte är nöjd med.
  Din överklagan lämnar du in eller skickar till Enheten för ekonomiskt bistånd som fattat beslutet. Din handläggare kommer då gå igenom ditt ärende igen och ser om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du har skrivit i överklagan.
  Oavsett om beslutet omprövas eller vidhålls skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som är den domstol som prövar beslutet. Förvaltningsrätten kommer sedan meddela sitt beslut i en dom.

  Uppdaterad den 8 mars 2021
 • Återkrav

  I vissa fall kan du få betala tillbaka ekonomiskt bistånd som du har fått

  Det gäller om du till exempel väntar ersättning från a-kassa i efterhand eller ersättning /bidrag från någon annan myndighet.

  Skulle du ha fått ekonomiskt bistånd på felaktiga grunder, till exempel om du har inte har talat om samtliga inkomster kan du också bli återbetalningsskyldig.

  Uppdaterad den 9 mars 2021
 • Sekretess och tystnadsplikt

  All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten får inte lämnas ut till obehöriga. Uppgifter som du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Vid samverkan med andra myndigheter krävs därför att du samtycker till detta. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

  Uppdaterad den 9 mars 2021
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan granskad den 21 februari 2022