JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Ekonomiskt stöd / Ekonomiskt bistånd / Frågor och svar om ekonomiskt bistånd / Hur överklagar jag?

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Hur överklagar jag?

Beslut om ekonomiskt bistånd går att överklaga. Du har tre veckor på dig att lämna in en överklagan från det att du har fått beslutet. I överklagan skriver du vilket beslut det gäller och vad du inte är nöjd med.
Din överklagan lämnar du in eller skickar till Enheten för ekonomiskt bistånd som fattat beslutet. Din handläggare kommer då gå igenom ditt ärende igen och ser om det finns skäl att ompröva hela eller delar av beslutet utifrån vad du har skrivit i överklagan.
Oavsett om beslutet omprövas eller vidhålls skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som är den domstol som prövar beslutet. Förvaltningsrätten kommer sedan meddela sitt beslut i en dom.

/link/11bd5c4668e04bfab285f948ad987a22.aspx?epslanguage=sv