JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Ekonomiskt stöd / Ekonomiskt bistånd / Frågor och svar om ekonomiskt bistånd / Sekretess och tystnadsplikt

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten får inte lämnas ut till obehöriga. Uppgifter som du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vid samverkan med andra myndigheter krävs därför att du samtycker till detta. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

/link/11bd5c4668e04bfab285f948ad987a22.aspx?epslanguage=sv