JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Ekonomiskt stöd / Ekonomiskt bistånd / Frågor och svar om ekonomiskt bistånd / Vad kan jag ansöka om?

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Vad kan jag ansöka om?

Det ekonomiska biståndet består av två delar, riksnorm samt bidrag till skäliga kostnader utanför riksnormen. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster.

Riksnormen fastställs av regeringen och ska räcka till kostnader för:

 • Mat
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Förbrukningsvaror
 • Hälsa och hygien
 • Dagstidning, telefon

Bidrag till skäliga kostnader utanför riksnormen:

 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Läkarvård
 • Glasögon
 • Akut- eller nödvändig tandvård
 • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa

Riktlinjer för boendekostnad

Laholms kommun har riktlinjer gällande högsta godtagbara boendekostnad vilket är baserat på vad en låginkomsttagare på orten har möjlighet att kosta på sig.

Antal personer Hyra
1-2 vuxna 5 300 kr
1-2 vuxna och 1-2 barn 7 700 kr
1-2 vuxna och 3 barn 9 200 kr
1-2 vuxna och 4 barn eller fler 10 800 kr

Beräkna om du kan få försörjningsstöd via denna länk till Socialstyrelsen. 

Länk till Socialstyrelsen

 

/link/11bd5c4668e04bfab285f948ad987a22.aspx?epslanguage=sv