JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Hjälp till barn och unga / Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter

Dyslexi, läs och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter är ett samlingsbegrepp för alla som har svårigheter med att skriva och läsa, oavsett vad som är orsaken till detta. Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårigheter.

Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att kunna klara sig i vårt informationssamhälle. I de allra flesta fall sker läs- och skrivinlärning automatiskt och utan svårigheter, men för en del av befolkningen är förhållanden motsatta. Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter är en funktionsnedsättning som innebär att man har problem med att läsa och/eller att skriva.

Varför är det svårt att läsa och skriva?

  • Det kan vara svårt att uppfatta och urskilja de olika språkljuden åt i ett ord, eller att minnas dem.
  • Det kan vara svårt att komma ihåg det man har läst.
  • Det kan vara svårt att bara lyssna på ordens form utan att bry sig om vad de betyder, till exempel att höra vilka ljud som ingår i ett ord, att rimma eller att dela in ord i stavelser. Detta har visat sig ha stor betydelse för läs- och skrivutvecklingen.

Du har rätt till stöd

I lagar som gäller inom skolans område nämns varken dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Elever med dessa funktionshinder ryms inom begreppen " elever med svårigheter i skolarbetet" och "elever med behov av specialpedagogiska insatser". Som elev har du rätt till att få extra anpassningar, dvs. stöd i den vanliga undervisningen eller s.k. särskilt stöd. Rektor har skyldighet att se till att det upprättas åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd. Det är viktigt att barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter får hjälp att lyckas i skolan. Forskning har visat att skolmisslyckande ökar risken för psykisk ohälsa.

Skoldatatek

I Laholms kommun finns ett skoldatatek. Det är en verksamhet som ska stödja skolpersonal som undervisar främst elever med läs-och skrivsvårigheter, dyslexi och elever med koncentrationssvårigheter..
Upplever du att du har läs- och skrivsvårigheter vänd dig då i första hand till din lärare/mentor, rektor eller elevhälsa.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sophia Sävås
Sidan granskad den 21 februari 2022