JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Hjälp till barn och unga / Ekonomiska problem

Ekonomiska problem

Ekonomiska problem kan innebära att ens familj har så ont om pengar att man har svårt att betala för mat, hyra, el och kläder. Men det kan också vara att man klarar av dessa nödvändigheter, men tvingas leva på en lägre standard än vad som är ”vanligt” i dagens samhälle. Pengar saknas exempelvis för att delta i olika fritidsaktiviteter och man har inte tillgång till internet.

Om föräldrarna inte har tillräcklig med inkomster kan familjen kontakta enheten Ekonomiskt bistånd för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är bara vuxna personer som kan ansökan om ekonomiskt bistånd, alltså personer över 18 år som inte går i gymnasiet.

På enheten träffar man en socialsekreterare, som tar in uppgifter om familjens inkomster och utgifter. Därefter utreder socialsekreteraren om familjen har rätt till ekonomiskt bistånd.

SMS-lån

Tar du lån med hög ränta kan du få ekonomiska problem. Tänk dig därför för innan du tar ett SMS-lån. Förvisso är det ett enkelt sätt att låna några tusenlappar med utbetalning inom några timmar, men räntan och avgifterna är höga.

Innan du tar ett snabblån råder därför Konsumentverket dig att ställa tre kontrollfrågor:

  • Måste jag verkligen ha pengarna nu, eller kan jag vänta?
  • Om jag inte kan betala 200 kronor nu, kan jag då betala 2 500 kronor om en månad?
  • Kan jag istället låna av någon jag känner?

Fonder

Behöver du pengar till olika nödvändigheter, som exempelvis vinterkläder, glasögon och resor, kan du söka bidrag genom olika fonder exempelvis Majblommefonden och andra mer lokala fonder.

Studiemedel -  en viktig del av din ekonomi

CSN, det statliga studiestödet till gymnasiestuderande, ansvarar för att administrera och betala ut studiehjälpen. CSN:s uppgift är även att hantera gymnasieskolornas rapporter om så kallad ogiltig frånvaro, i vanligt tal skolk. Och skolkar du dras ditt studiestöd in.

All ogiltig frånvaro räknas som skolk. Skolorna rapporterar till CSN när en elev skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen. Detsamma gäller om eleven åker bort på semester utan att skolan har godkänt det.

I vissa fall kan det finnas särskilda anledningar till den ogiltiga frånvaron, till exempel mobbning. Då kan skolan bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN. Sjukdom betraktas inte som ogiltig frånvaro.

Så här rapporteras skolk till CSN:

Bilden visar hur skolan rapporter till CSN om elev skolkar.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Karin Fjellström
Sidan uppdaterad den 1 mars 2023