JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Hjälp till barn och unga / Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Skillnaden mellan en sjukdom och en funktionsnedsättning är att sjukdomar vanligen är övergående, men en funktionsnedsättning kan innebära livslånga nedsättningar av funktioner.

En person kan ha en funktionsnedsättning på grund av en skada eller en sjukdom. Den kan vara medfödd eller förvärvad

Den definition som oftast används i Sverige bygger på att vi skiljer mellan å ena sidan en persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar och begränsningar och å andra sidan de konsekvenser de får i det dagliga livet.

Vi använder termen funktionsnedsättning om det som handlar om individen och talar om funktionshinder när det gäller de konsekvenser personen möter i sin dagliga omgivning.

Leva med funktionshinder

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Med rätt stöd kan många personer, trots sin funktionsnedsättning, leva ett aktivt och självständigt liv.

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar. Barn och unga med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn och unga, man kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas.

Oavsett skolform, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eler gymnasiesärskola, har du möjlighet och rätt att få det stöd du behöver.

Ta kontakt med din lärare/mentor, rektor eller elevhälsan så får du veta mer om vad just du kan få hjälp med.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: BG6
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ann-Christin Johansson
Sidan uppdaterad den 9 mars 2021