JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Hjälp till barn och unga / Ungdomskriminalitet

Ungdomskriminalitet

Det är inte ovanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle i tonåren begår brott. Ett fåtal unga befinner sig i upprepad och allvarlig kriminell verksamhet.

Att som ung ha ett kriminellt beteende eller umgås i sådana miljöer där det förekommer brottslig verksamhet kan ge konsekvenser i övriga livet. Det finns risk att man hamnar i en negativ spiral och att man hamnar utanför samhället. Att bli dömd för brott kan innebära svårigheter att få lämplighetsintyg när det är dags att ta körkort eller försvårade möjligheter att få arbete.

När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Detta innebär att man kan ställas inför rätta vid domstol om man är misstänkt för att ha begått ett brott. Det finns särskilda bestämmelser för unga som begår brott – till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga dessa ärenden.

Brottsföljder

Ungdomar mellan 15-21 år kan dömas till exempelvis böter, ungdomstjänst, ungdomsvård och sluten ungdomsvård.

Det är socialtjänsten som ansvarar för att de ungdomar som döms till ungdomstjänst eller ungdomsvård genomför sina domar. Detta sker genom att socialtjänsten får ett uppdrag från domstolen.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst innebär att man blir dömd till att utföra ett visst antal timmar (som lägst 20 tim och som högst 150 tim) obetalt arbete. Antalet timmar är beroende av hur allvarligt domstolen bedömer brottet.

Även samtalstillfällen ingår, antalet samtal varierar beroende på antalet utdömda timmar. Personal inom socialtjänsten genomför samtalen och utser även lämplig arbetsplats eller ideell förening där ungdomen ska utföra det obetalda arbetet.

Ungdomsvård

Om domstolen bedömer att den unge som begått ett brott har ett så kallat särskilt vårdbehov kan han/hon dömas till ungdomsvård. Ungdomsvården genomförs enligt ett individuellt utformat ungdomskontrakt som utgår från den unges behov av stöd gällande exempelvis missbruk, aggressivitet eller kriminella tankemönster.

Sluten ungdomsvård

Sluten ungdomsvård (LSU) är en påföljd som är ett alternativ till fängelse för unga som begått brott. Straffet utförs på ett särskilt ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS) och är tidsbestämt. Det är kommunens socialtjänst som har det övergripande ansvaret för ungdomarna och som i samråd med SiS bestämmer var en dömd ungdom ska placeras. Socialtjänsten är även med och planerar utslussningen.

Social insatsgrupp

Social insatsgrupp (SIG) riktar sig till dig som vill bryta en kriminell livsstil eller som befinner dig i riskzonen för att utveckla ett kriminellt beteende.

SIG är en metod för samarbete mellan framför allt polis och socialtjänst, men där det finns möjlighet att koppla på även andra viktiga professionella runt den unge. Det kan innefatta exempelvis skola, arbetsförmedling och kriminalvård. Om en ungdom och dennes vårdnadshavare är intresserade av ett sådant samarbete görs bedömning om den unge ingår i målgruppen för SIG. Därefter krävs ett samtycke från den unge och vårdnadshavare för att släppa sekretessen så att alla inblandade tillsammans kan göra upp en insatsplan, det vill säga vem som ska hjälpa den unge med vad utifrån de behov som finns.

Kontakt

Om du som ungdom eller förälder upplever att ni är i behov av stöd utifrån ovanstående kan du kontakta socialkontorets mottagning, se kontaktuppgifter i marginalen till höger.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan granskad den 21 februari 2022