JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Hjälp till barn och unga / Mobbning och kränkande behandling

Mobbning och kränkande behandling

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för mobbning, ska du vända dig till någon vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, rektor, elevhälsa eller någon annan du har förtroende för.

All personal är skyldig att anmäla till rektorn om de upptäcker mobbning eller om de får reda på att någon känner sig kränkt. Detta gäller både om det är en annan elev eller en personal som kränker.

Skolan har ett stort ansvar vad gäller att motverka kränkande behandling/mobbning. Skolan ska arbeta för att alla trivs och mår bra samt se till att ingen kränkning/mobbning sker. Skolan har en skyldighet att ingripa och agera när kränkningar/mobbning sker. Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot kränkande behandling. Det är rektors ansvar att det finns en sådan plan på din skola.

Vad är kränkning och mobbning?

Ordet mobbning används inte i lagtext. Där används i stället orden trakasserier eller kränkande behandling.

Mobbning innebär exempelvis att någon utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad eller förtryckt. Det kan även handla om att bli kallad nedsättande saker, till att bli utsatt för våld eller att bli utfryst. Mobbning förekommer också på nätet och i sociala medier t.ex facebook, snapshots, twitter eller via sms och e-post.

Mobbning är vanligare än man tror. En tredjedel av alla skolbarn har blivit utsatta för någon form av mobbning under sin skoltid. Hos många sitter ärren efter mobbning kvar länge, ibland hela livet. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på mobbning.

Tecken på mobbning:

 • Man blir tystare
 • Man berättar inte vad som händer i skolan
 • Kompisar följer inte med hem
 • Man slutar umgås med barndomskompisar
 • Man vill inte träffa kompisar på fritiden utan vill hellre vara hemma
 • Man får en helt ny umgängeskrets. Ofta i en annan ort än skolan eller den plats barnet blir mobbat på
 • Återkommande huvudvärk och annan värk
 • Vredesutbrott – stark ilska
 • Sämre aptit
 • Mardrömmar
 • Blåmärken och andra skador
 • Saker som mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner
 • Sämre studieresulta

Diskriminering

Diskriminering är när någon bemöter och/eller behandlar en person sämre än någon annan i en jämförbar situation. Det kan exempelvis vara att man har en annan sexuellt läggning eller är född utanför Sverige. Diskriminering kan också var när regler verkar vara neutrala men i verkligheten blir orättvisa för några personer t.ex. när man utåt sätt behandlar alla lika men det blir ändå orättvist.

Enligt Diskrimineringslagen är det diskriminering om man behandlas illa på grund av att man:

 • Är tjej eller kille, eller om man vill eller har ändrat sitt kön – diskriminering på grund av kön.
 • Inte ser ut eller gör som killar och tjejer förväntas göra – diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.
 • Är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell – diskriminering på grund av sexuell läggning.
 • Har en viss hudfärg, kommer från ett visst land eller en viss bakgrund – diskriminering på grund av etnisk tillhörighet.
 • Är en person med funktionsnedsättning – diskriminering på grund av funktionshinder.
 • Har en viss religion eller tro – diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning.
 • Har en viss ålder – diskriminering på grund av ålder.

Kontaktvägar

Känner du dig mobbad, kränkt eller diskriminerad ska du i första hand kontakta:

 • din lärare/mentor,
 • rektor
 • elevhälsa
 • annan vuxen på skolan

Tycker du att du ändå inte får det stöd du behöver kan du anmäla skolan till:

 • Skolinspektionen
 • Barn- och elevombudet, BEO
 • Diskrimineringsombudsmannen, DO
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Sophia Sävås
Sidan granskad den 21 februari 2022