JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Hjälp till barn och unga / Riskbruk och missbruk

Riskbruk och missbruk

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta innan du blir beroende..

Belöningscentrum

Hjärnan har ett belöningscentrum som aktiveras när du sköter om din kropp, gör bra saker, får beröm, är förälskad med mera. Men det finns också metoder att stimulera belöningscentrum på konstgjord väg. Både narkotika och tillåtna beroendeframkallande droger som alkohol, kaffe och nikotin ger en kemisk stimulering av belöningscentrum. Denna effekt är en viktig del av orsaken till att människor blir beroende av droger.

Falsk lycka

Om du stimulerar belöningscentrum med till exempel droger, alkohol eller matmissbruk så fungerar belöning inte lika bra när du gör bra saker. Missbruket blir en genväg till falsk lycka, en lycka som inte beror på att du känner att du gjort något bra.

Risken för att hamna i missbruk och beroende är vanligare hos en del människor som har en personlighet som gör att de behöver mycket stimulans för att må bra och som bär på oro och stress.

Exempel på olika typer av beroenden:

  • Akolhol- och drogmissbruk
  • Matmissbruk
  • Sexberoende
  • Spelmissbruk
  • Självskadebeteende och ätstörningar

Även att skada sig själv och att göra sig själv och sin kropp illa kan leda till ett beroende. Att framkalla skada på sig själv kan stimulera belöningscentrum för att skydda kroppen mot smärta.

En likhet mellan ätstörningar och drogmissbruk är att missbruket tvångsmässigt utvecklas mot ett starkare beroende utan hänsyn till den egna hälsan. Trots allvarliga komplikationer har människor som missbrukar svårt att på egen hand överge och komma ur sitt missbruk.

Ändrat beteende

Ett tecken på att ett barn eller ungdom har missbruksproblem kan vara om den unges beteende förändras markant i jämförelse med hur det har varit tidigare, till exempel genom att man börjar skolka mycket eller att ens fysiska, psykiska och känslomässiga beteende förändras.

Kontakt

I Laholms kommun finns beroendeenheten där personalen arbetar med olika typer av missbruk och beroende genom att till exempel ge stöd och rådgivning.

Om du upplever att du är i behov av stöd utifrån din situation eller om det finns någon i din omgivning som du har oro för kan du kontakta socialkontorets mottagning. Du kan även kontakta personal på beroendeenheten för rådgivning.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Carlsson
Sidan uppdaterad den 1 mars 2023