Du är här: Start / Stöd & omsorg / Integration och flykting

Integration och flykting

Integration

Begreppet integration kan beskrivas utifrån flera definitioner. Några av de vanligaste värden som ordet förknippas med är jämlikhet, rättvisa, inkludering och tillit. I svensk politik och debatt används integration ofta för att beteckna den ömsesidiga process där invandrare etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska samhället anpassar sig efter den förändring i befolkningen som invandringen innebär. Integration syftar till att individer och grupper i samhället ska kunna behålla sin särart och samtidigt leva utifrån likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor.

Det interkulturella Laholm

Du behöver inte åka långt för att möta människor från världens alla hörn. Hela världen finns redan i Laholm. Närmare 11 procent av kommuninvånarna är utrikesfödda (riksgenomsnittet är 16 procent. På kommunens undervisning i svenska för invandrare (sfi) finns studerande från 34 olika språkgrupper. I kommunens skolor finns barn och ungdomar med 35 olika nationaliteter.

Tillsammans kan vi lära oss av varandra och öka förståelsen för olikheter, men framför allt se hur mycket det finns som förenar oss. Tillsammans skapar vi det samhälle som vi lever i. Vi blir rikare om vi tar tillvara allas erfarenheter och resurser. Integration i Laholm är allas ansvar och ska kännetecknas av ömsesidig respekt, samt lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Integrationsenheten

I mötet med Laholms kommun är integrationsenheten en av de första verksamheterna som en nyinflyttad person med flyktingbakgrund kommer i kontakt med. Enhetens uppdrag är att samordna kommunens flyktingmottagning och delta i att uppfylla kommunens ansvar i etableringsuppdraget.

Hemsida

Barn- och utbildningsverksamheten inom Laholms kommun har en särskild enhet som jobbar med integration inom skolan. Via länken nedan kommer du till deras hemsida och kan läsa mer om verksamheten. 

Hemsida för skolans integrationsarbete

Broschyr om flyktingmottagandet

I dessa dagar ställs många frågor om flyktingsituationen i Europa och i Sverige och hur mottagandet sker. Laholms kommun har sammanställt en broschyr för att beskriva vilka insatser som görs i vår kommun. Broschyren distribueras till samtliga, drygt 11 000 hushåll i kommunen.

Den 9 november fanns det 409 asylsökande i Laholms kommun. Därtill bor 227 flyktingar med permanent uppehållstillstånd i kommunen.

Många är de informationsinsatser som görs från respektive kommunal verksamhet för att på bästa sätt ta hand om flyktingarna. Samtidigt har behovet av information till samtliga kommuninvånare vuxit sig allt starkare.

Orolig tid

- I en orolig tid är bredast möjliga information viktig för att korrekt beskriva faktiska förhållanden, säger Jenny Strand, enhetschef på integrationsenheten.

Just därför valde Laholms kommun att ta fram en broschyr för att förklara kommunens arbete kring integration, varför människor flyr, vad integration innebär på kort och lång sikt, hur man kan hjälpa till, vem som gör vad och hur stort bidraget är till flyktingarna. Broschyren innehåller också artiklar om kommuninvånare som kommit som flyktingar till kommunen och som nu jobbar här.

Vill möta frågeställningar

- I rådande läge när så många flyktingar kommer till vår kommun är det angeläget att vi möter många av de frågeställningar som kommuninvånarna bär på. Med denna broschyr hoppas vi kunna ge svar på frågorna, säger Margareta Bengtsson (M), ordförande i kultur- och utvecklingsnämnden.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 1 februari 2017

Kontakter

Integrationsstrateg

Anna Maria Mårtensson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-265 10
Mobil: 076-763 53 00
312 80 Laholm

Kommuninformation på:

Länk