JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Integration och flykting

Integration och flykting

Begreppet integration kan beskrivas utifrån flera definitioner. Några av de vanligaste värden som ordet förknippas med är jämlikhet, rättvisa, inkludering och tillit. I svensk politik och debatt används integration ofta för att beteckna den ömsesidiga process där invandrare etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska samhället anpassar sig efter den förändring i befolkningen som invandringen innebär. Integration syftar till att individer och grupper i samhället ska kunna behålla sin särart och samtidigt leva utifrån likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor.

Det interkulturella Laholm

Du behöver inte åka långt för att möta människor från världens alla hörn. Hela världen finns redan i Laholm. Närmare 14 procent av kommuninvånarna är utrikesfödda (riksgenomsnittet är 16 procent. På kommunens undervisning i svenska för invandrare (sfi) finns studerande från 34 olika språkgrupper. I kommunens skolor finns barn och ungdomar med 35 olika nationaliteter.

Tillsammans kan vi lära oss av varandra och öka förståelsen för olikheter, men framför allt se hur mycket det finns som förenar oss. Tillsammans skapar vi det samhälle som vi lever i. Vi blir rikare om vi tar tillvara allas erfarenheter och resurser. Integration i Laholm är allas ansvar och ska kännetecknas av ömsesidig respekt, samt lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Broschyr om flyktingmottagandet

Under 2015 tog Sverige emot 163 000 flyktingar och hösten 2015 publicerade Laholms kommun en broschyr för att beskriva vilka insatser som fanns i vår kommun. Broschyren distribueras till samtliga, drygt 11 000 hushåll i kommunen. Även om inte all information är lika aktuell idag, är den ändå användbar och innehåller en hel del matnyttig fakta.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Eliasson
Sidan granskad den 21 februari 2022