JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Integration och flykting / Laholms kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina

Så agerar Laholms kommun med anledning av kriget i Ukraina

På denna sida hittar du länkar till myndigheter som informerar om läget i Europa och vad du kan göra för att bidra eller dämpa oro. Här finns även information om vad Laholms kommun gör.

Från den 1 juli 2022 gäller en ny lagstiftning som ger kommunerna ansvar för att ordna logi åt skyddsbehövande. Migrationsverket meddelar när och hur många flyktingar de halländska kommunerna ska ta emot. Laholms kommun är skyldig att ordna boende för upp till 65 flyktingar från Ukraina.

Hittills har mindre än tjugo personer blivit anvisade till Laholm och är bosatta. Vi har fortfarande kapacitet att ta emot flyktingar till de åtta bostäder som Laholmshem ställt i ordning.

Laholms kommun har ansökt om och blivit beviljade pengar för integrationsfrämjande insatser och har anställt två projektledare för detta arbete.

Laholms kommun har en robust organisation som är van vid att hantera kriser. Kommunens uppdrag är att den kommunala verksamheten ska fungera och därför planerar vi och skapar beredskap för att hantera olika scenarier som kan uppstå.

Om du vill hjälpa till

Många hör av sig till Laholms kommun och vill hjälpa till på olika sätt för att stödja de flyktingar från Ukraina som har kommit hit. Om du har saker att skänka eller vill vara ett stöd i mottagandet ska du vända dig till någon av de frivilligorganisationer som vi sammarbetar med. Insatser fungerar bäst i organiserad och strukturerad form. De vi samarbetar med är Röda Korset Laholm, Lions Club Laholm och Svenska kyrkan Laholm.

Röda Korset i Laholm

Svenska Kyrkan i Laholm

Lions Club Laholm

Migrationsverket ansvarar för asylsökande och boende

Som ukrainsk medborgare har du rätt att stanna i Sverige utan att ansöka om tillstånd i 90 dagar på grund av viseringsfrihet mellan Ukraina och Sverige. EU:s medlemsstater har dessutom beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. 

Du uppmanas att registrera dig hos Migrationsverket när du kommer till sverige. Det kan du göra genom Migrationsverkets e-tjänst. Det ger dig möjligheter att få hjälp med boende och ekonomiskt stöd via Migrationsverket, rätt till grundläggande vård och beslut om arbetstillstånd.

Här kan du läsa om massflyktsdirektivet och ansöka om uppehållstillstånd

Vad händer när du fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Frågor och svar om massflykingdirektivet

Situationen i Ukraina - Migationsverket

Du som vill erbjuda boende

Laholms kommun har ingen tjänst där vi samordnar uthyrning av privata gäststugor eller lägenheter. Vi hänvisar till ordinarie vägar för uthyrning, till exempel kan du själv lägga ut en annons på en av de webbsidor som listar hyresbostäder. Asylsökande kan få hjälp av Migrationsverket med boende eller välja att ordna boendet själv.

Initiativet "En trygg start i livet" är ett sammarbete mellan företag och ideella som arbetar för att kunna erbjuda ett temporärt boende och stöd för flyktingar från Ukraina under den första tiden i Sverige.

Läs mer på deras webbplats En Trygg Start i Sverige

Migrationsverket är intresserade av företag som har boenden att erbjuda. Du kan läsa mer om det här:

Lämna intresseanmälan att hyra ut lägenheter till Migrationsverket.

Förskola och skola för nyanlända i Laholms kommun

Du som bor på något av kommunens evakueringsboende får information om barns möjlighet till förskola och skola av kommunens personal.

Ansökan till förskola 

Ansökan till förskola och fritidshem görs enligt Laholms kommuns gällande rutiner via e-tjänst på Laholms kommuns hemsida. Du kan även skriva ut blankett och lämna till Medborgarservice. Enligt kommunens rutin görs ansökan om plats till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem senast fyra månader innan behov av plats, för att kommunen ska kunna garantera plats till önskat datum.

Ansökan till skola

För att skriva in barn som är nyanlända i Sverige och bosatta i Laholms kommun, i skolan kan du kontakta Medborgarservice som kopplar dig till rätt person på enheten för flerspråkighet och integration (EFI). Ni bokar sedan ett besök för inskrivning då barnet och minst en vårdnadshavare ska vara med. Glöm inte ID-handlingar.

Vid besöket träffar ni EFI:s integrationspedagog som förutom att ha ett mottagningssamtal också gör Skolverkets obligatoriska kartläggning av barnets språk, skolbakgrund och erfarenheter. Underlaget ligger till grund för placering på skola och planering av undervisningen.

I Laholms kommuns riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg kan du läsa med om rätt till plats i förskola och fritidshem. De kan du läsa här.

Biblioteket i Laholm 

På biblioteket kan du få hjälp med informationssökning och guidning i hur du navigerar i och förhåller dig källkritisk i informationsflödet gällande kriget i Ukraina. Vi kan även tipsa om böcker som skildrar aktuella ämnen just nu. Ett sätt att möta barnens frågor och tankar kan vara att tillsammans läsa barnböcker som skildrar barn på flykt.

Biblioteket erbjuder gratis wifi och tillgång till datorer och digitala tidningar och tidskrifter från hela världen.

Länk till bibliotekets webbplats.

Familjehem

Det kan komma ensamma barn med anledning av kriget i Ukraina. Har du funderingar på att kunna ta emot ett barn i din familj?

Ring Socialkontoret: 0430-26568 för att ställa frågor och prata om dina funderingar.

Här kan du göra en intresseanmälan familjehem.

Om du eller ett barn känner oro

Alla reagerar olika i oroliga tider. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro. Barn och unga är särskilt utsatta och kan ha många tankar kring vad som händer i omvärlden just nu. Det är viktigt att du som vuxen tänker på hur du pratar med barn som känner och uttrycker oro.

Om oron för krig - frågor och svar för barn på Krisinformation.se
Så pratar du med barnen om Ukraina - Räddabarnen.se 
Försvarsmakten - Att prata med barn om oro för omvärldsläget

Källkritik och sociala medier

En viktig uppgift för oss alla är att vara uppmärksam på den information vi får till oss och att inte sprida rykten eller information vidare som vi inte säkert vet stämmer. Sök därför information från trovärdiga källor.

Krisinformation om källkritik
Krisinformation om sociala medier i kriser

Skyddsrum

Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige i olika typer av byggnader. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns en karta över alla skyddsrum i Sverige. Där finns även svar på de vanligaste frågorna om skyddsrum.

Skyddsrumskarta (msb.se)

Information till asylsökande på olika språk

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige på olika språk för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd.

Informationsverige.se

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har samlat svar på frågor om situationen i Ukraina och jodtabletter bland annat på sin hemsida.

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Sveriges beredskap för kris och krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. På deras webbsida finns information kring hur du kan förbereda dig i samband med en kris. I broschyren "Om krisen eller kriget kommer" finns många tips för hemberedskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Broschyr "Om krisen eller kriget kommer"

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Eliasson
Sidan uppdaterad den 23 augusti 2022