JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Integration och flykting / Mottagning nyanlända / Frågor och svar

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna. Ytterligare information går att hitta på Migrationsverkets, Arbetsförmedlingens, SKL och regeringens egna hemsidor.

Vem ansvarar för asylsökande?

Migrationsverket ansvarar för registrering av asylsökande och att utreda asylansökningar. En asylsökande har rätt att vänta i Sverige tills ärendet är prövat. Migrationsverket har därför ansvar att ordna mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva. Kommunen ansvarar för skola, förskola och stöd för barn och unga. Kommuner har också ansvar att ta hand om de barn (under 18 år) som kommer utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Det är fortfarande Migrationsverket som ansvarar för asylansökan, men boende och omvårdnad är kommunens ansvar.

Vem ansvarar för flyktingar som fått uppehållstillstånd?

Kommunen ansvarar för mottagande, bostadsförsörjning, undervisning i svenska (sfi), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, skola, barnomsorg och insatser inom det sociala området. Kommunen ansvarar också för ensamkommande barns boende och omvårdnad.

Arbetsförmedlingen ska upprätta en individuell plan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering som pågår under högst 24 månader (etableringsplan). Försäkringskassan ansvarar för utbetalning av ersättningar. I övrigt har nyanlända tillgång till samhällelig service på samma villkor som andra kommuninvånare.

Från vilka länder kommer flyktingarna?

De flesta asylsökande till Sverige kommer från Syrien, Eritrea, statslösa, Afghanistan och Somalia. När det gäller ensamkommande barn kommer de flesta från Afghanistan, Somalia, Eritrea och Syrien.

Hur bor flyktingar som kommer till Laholms kommun?

Migrationsverket har olika typer av boendeformer för asylsökande. Anläggningsboende (ABO) är i första hand vanliga lägenheter och i andra hand i större anläggningar. Eget boende (EBO) är när personen själv ordnar boende, oftast hos anhöriga som redan bor i Sverige.

Laholms kommun har HVB-boenden (Hem för vård eller boende), stödeboende och utslusslägenheter för ensamkommande barn . Det bor asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd på kommunens boenden. En del ensamkommande barn bor i familjehem.

Flyktingar som får uppehållstillstånd blir antingen placerade i en kommun med hjälp av Arbetsförmedlingens bosättningsenhet och får då tillgång till en egen lägenhet genom kommunen, eller så hittar de bostäder på egen hand eller bor hos någon släkting eller vän.

Hur många flyktingar har Laholm tagit emot?

Mellan 2004 och 2013 har Laholm sammanlagt tagit emot 238 flyktingar (vuxna och barn med uppehållstillstånd). De senaste åren har Laholms mottagande av flyktingar med uppehållstillstånd legat på ca 300 personer per år.

Antalet asylsökande personer i kommunen varierar från dag till dag. Kommunen styr inte över när eller var Migrationsverket öppnar eller upphandlar boendeplatser för asylsökande.

För aktuell information, gå in på Migrationsverkets hemsida.

Hur mycket ekonomiska bidrag får flyktingar som är asylsökande?  

Om den asylsökande saknar pengar eller andra medel kan de ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad dagersättning. Dagersättningen är olika stor beroende på om man bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår, eller i ett boende där mat inte ingår.

 På boenden där fri mat ingår är dagersättningen:
• 24 kr/dag för vuxna ensamstående
• 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
• 12 kr/dag för barn till och med 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

Om mat inte ingår är dagersättningen:
• 71 kr/dag för vuxna ensamstående
• 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
• 37 kr/dag för barn 0–3 år
• 43 kr/dag för barn 4–10 år
• 50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen).

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Hur mycket ekonomiska bidrag får flyktingar som har uppehållstillstånd och deltar i etableringsinsatser?  

En flykting med uppehållstillstånd som ingår i etableringen och har en etableringsplan på heltid får 308 kronor per dag, fem dagar i veckan.

Exempel: Familj med två vuxna och ett barn under 11 år.
2 x etableringsersättning, cirka 6300 kr/pp
1 x barnbidrag 1050 kr
1x bostadsbidrag cirka 2500 kr (beroende på hyreskostnaden)
1x etableringstillägg 800 kr
Totalt: 16 950 kronor (ej skattepliktigt)

Etableringsersättning betalas ut av Försäkringskassan, till nyanlända som har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Barnfamiljer får etableringstillägg för varje barn men max för tre barn. Ensamstående får bostadstillägg.

Den som på grund av sjukdom inte kan delta i etableringsinsatser kan ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen. Kommunen kan få ersättning för dessa kostnader från Migrationsverket.

Hur finansieras flyktingmottagandet i Laholms kommun?

Laholms kommun får statlig ersättning för varje flykting med uppehållstillstånd som bosätter sig i kommunen. Den avser kostnader för etableringsinsatser såsom:
• mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
• särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera
• utbildning i svenska för invandrare
• samhällsorientering
• tolk
• andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
• vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration

Kommunen får också en årlig grundersättning för flyktingmottagning och en årlig grundersättning för mottagande av ensamkommande barn. För ensamkommande barn ersätts kostnader för boende och omvårdnad med mera.

Skolan kan söka ersättning för asylsökande barns utbildning från Migrationsverket.

Det finns många olika statliga ersättningar för flyktingmottagande. På Migrationsverkets hemsida www.migrationsverket.se hittar du mer information om vilka ersättningar kommunen får.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Charlotte Eklind Tagesson
Sidan granskad den 21 februari 2022