JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Integration och flykting / Mottagning nyanlända / Kommunens och andra myndigheters ansvar

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kommunens och andra myndigheters ansvar

Etablering av nyanlända och kommunens ansvar

Etablering är ett begrepp som innefattar arbetsmarknads förberedande insatser för målgrupp nyanlända med flyktingbakgrund och anhöriga som är i åldern mellan 20–64 år.

Laholms kommun ansvarar för följande inom etableringen:

Boende

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning utifrån sitt kommuntal och sin årsplanering. Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand och personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen. Boende för anvisade ansvarar Mottagning nyanlända och boende för egen bosatta nyanlända ansvarar de egenbosatta (EBO) själva.

SFI och samhällsorientering

Kommunen ansvarar för undervisning i svenska för invandrare (SFI) som är en viktig del i etableringen. I Laholms kommun ansvarar Vuxenutbildning för SFI, samhällsorientering och arbetsmarknadsinsatser (AMI) för studie och yrkesvägledning genom väglednings centrum.

Skola och barnomsorg för barn till etableringsdeltagare

Laholms kommun ansvarar för barnomsorg och skola för barn till nyanlända och asylsökande på samma sätt som alla andra invånare i kommunen. I Laholms kommun ansvarar Enheten för flerspråkighet och integration (EFI) för kartläggning av nyanlända barn till förskola/skola.

Ekonomiskt bistånd

I Laholms kommun ansvarar enheten för ekonomiskt bistånd för att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Andra myndigheters ansvar

Migrationsverket

Migrationsverket fattar beslut gällande ansökan om asyl, erbjuder boende till asylsökande och beslutar om ekonomisk ersättning under väntetiden. Enligt den så kallade bosättningslagen (2016:38), Migrationsverket från den 1 januari 2017 har hela ansvaret för att anvisa nyanlända till en kommun. Utifrån fördelat kommuntal, anvisar Migrationsverket personer med flyktingbakgrund till kommuner. Migrationsverket administrerar ersättningar till kommuner och landsting. Migrationsverket ansvarar också att motivera personer som inte får uppehållstillstånd att återvända till hemlandet.

Arbetsförmedlingen

Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser i kraft (2010:197). I samband med det infördes en ny reform i Sverige, etableringsreformen. Reformens syfte är att underlätta för personer som är nya i Sverige för att de, så snabbt som möjligt, ska lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning i landet. Det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för etableringen.

Försäkringskassan

Försäkringskassan betalar ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Försäkringskassan betalar ut den etableringsersättning som Arbetsförmedlingen beslutar om. Försäkringskassan fattar också beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning och olika socialförsäkringsförmåner en nyanlända har rätt till.

Region Halland

Region Halland ansvarar för hälso- och sjukvård till både personer med uppehållstillstånd och asylsökande personer. Hälso- och sjukvård till asylsökande regleras enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande. Personer med uppehållstillstånd har samma rätt som andra kommuninvånare genom att välja en primärvård. Vuxna asylsökande har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning och akut vård och vård som inte kan anstå. Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Hallands län kommer att fastställa kommuntal som ska
till respektive kommuner. Länsstyrelsen även verkar beredskap och kapacitet för samverkan och mottagande av samtliga nyanlända. Fr.o.m. 1 januari 2017 ansvarar länsstyrelsen även för samordning kring tidiga insatser för asylsökande vilket innebär Länsstyrelsen samordnare insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på anvisning om kommunplacering.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Cornelia Svensson
Sidan uppdaterad den 13 november 2017