Du är här: Start / Stöd och omsorg / Integration och flykting / Mottagning nyanlända / Mottagning via bosättning

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Mottagning via bosättning

Den 1 mars 2016 trädde den så kallade bosättningslagen (2016:38) i kraft. Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Mottagandet av anvisade personer med flyktingbakgrund är reglerad via bosättningslagen och i Laholms kommun ansvarar Mottagning nyanlända detta via planerad bosättning. De anvisade personerna kan vara kvotflykting det vill säga en person som befinner sig i flyktingläger och utses av FN för att på säkra vägar, efter beslut från Migrationsverket, vidare bosättas i Sverige.

Mottagningssamordnare hjälper till med praktisk hjälp vid bosättning efter anvisning från Migrationsverket. Mottagningssamordnare möter upp personer vid lägenhet, flygplats eller på tågstation på ankomstdagen, ger grundläggande information om kommunen och kommunens roll i flyktingmottagningen. Akuta frågor och behov tas omhand. Tid bokas till ansvarig handläggare på Arbetsförmedlingen, som träffar personen inom de närmaste dagarna för att påbörja planering för aktiviteter. Mottagningssamordnare är en spindel i nätet för att säkerställa att anvisade personer kommer i kontakt med de myndigheter för att få svar på frågorna inom och utanför kommunens regi.

På mottagningssamtal som brukar ske dagen efter ankomsten lämnar mottagningssamordnare information om kommunen och lokala sammanhang, förklarar olika myndigheters roll i etableringen, informerar om boende, ekonomi, hälsa, barn, föräldraskap, skola, samhällsliv osv. Praktiska hjälp så som ifyllandet av ansökningar görs. Minst ytterligare ett uppföljningssamtal görs efter en månad.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Cornelia Svensson
Sidan uppdaterad den 1 mars 2019

Kontakt

Mottagning nyanlända

Mottagning nyanlända
Växel: 0430-150 00

Mottagningssamordnare

Veronica Hjelm
Växel: 0430-15000
Direkt: 0430-15901
Mobil: 0702-350265

Mottagningssamordnare

Helen Nilsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-159 71
Mobil: 070-380 82 75

Länkar - Mottagning efter anvisning från Migrationsverket