JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Integration och flykting / Mottagning nyanlända / Mottagning via bosättning

Mottagning via bosättning

Den 1 mars 2016 trädde den så kallade bosättningslagen (2016:38) i kraft. Lagen innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Mottagandet av anvisade personer med flyktingbakgrund är reglerad via bosättningslagen och i Laholms kommun ansvarar Mottagning nyanlända detta via planerad bosättning. De anvisade personerna kan vara kvotflykting det vill säga en person som befinner sig i flyktingläger och utses av FN för att på säkra vägar, efter beslut från Migrationsverket, vidare bosättas i Sverige.

Mottagningssamordnare hjälper till med praktisk hjälp vid bosättning efter anvisning från Migrationsverket. Mottagningssamordnare möter upp personer vid lägenhet, flygplats eller på tågstation på ankomstdagen, ger grundläggande information om kommunen och kommunens roll i flyktingmottagningen. Akuta frågor och behov tas omhand. Tid bokas till ansvarig handläggare på Arbetsförmedlingen, som träffar personen inom de närmaste dagarna för att påbörja planering för aktiviteter. Mottagningssamordnare är en spindel i nätet för att säkerställa att anvisade personer kommer i kontakt med de myndigheter för att få svar på frågorna inom och utanför kommunens regi.

På mottagningssamtal som brukar ske dagen efter ankomsten lämnar mottagningssamordnare information om kommunen och lokala sammanhang, förklarar olika myndigheters roll i etableringen, informerar om boende, ekonomi, hälsa, barn, föräldraskap, skola, samhällsliv osv. Praktiska hjälp så som ifyllandet av ansökningar görs. Minst ytterligare ett uppföljningssamtal görs efter en månad. Mottagning nyanlända kommer fortsätta stötta individen under de första 2 åren efter folkbokföring i Sverige.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 1F7
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Charlotte Eklind Tagesson
Sidan uppdaterad den 1 mars 2023