Du är här: Start / Stöd och omsorg / Konsumentvägledning / Vanliga frågor och svar / Får en vara eller tjänst kosta hur mycket som helst?

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Får en vara eller tjänst kosta hur mycket som helst?

Ja, affärer kan i princip sätta vilka priser som helst på sina varor och tjänster eftersom det råder fri prissättning. Varje köpare avgör sedan vilket pris han är beredd att betala. Det är köparen som skall ta reda på vad en vara eller tjänst kostar innan han ingår ett köpeavtal med affären, annars får han betala det pris affären begär.

/link/e002a79762204c9db881048b8a1f851a.aspx?epslanguage=sv