Du är här: Start / Stöd & omsorg / Överförmyndare

Överförmyndare i samverkan

Överförmyndarnämnden har till uppgift att kontrollera det arbete som gode män, förvaltare och förmyndare utför. Godmanskap och förvaltarskap beslutas av tingsrätten. Förmynderskap följer som regel vårdnaden om barn under 18 år.

Halmstads, Laholms och Hyltes kommuner har ett gemensamt överförmyndarkansli. Kansliet har hand om samtliga ärenden inom verksamheten. Syftet med det gemensamma kansliet är att förbättra kompetens och kontinuitet och därmed höja kvalitén och verksamhetens tillgänglighet. Sedan 2015 har Halmstads, Hyltes och Laholms kommuner en gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten, Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm.

Nu behöver vi fler gode män

Vill du bli en av våra vardagshjältar? Hör av dig till Överförmyndare i samverkan redan idag så bokar vi ett förbehållslöst möte i Stadshuset i Laholm. 

Godmanskap

God man kan den person få som av olika skäl inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga.

Läs mer om god man under rubrikerna till vänster.

Förvaltarskap

Förvaltarskapet liknar godmanskapet, men den person som får en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltare får inte utses om man bedömer att godmanskap kan vara tillräckligt.

Läs mer om förvaltare under rubrikerna till vänster.

Förmynderskap

En förmyndare är en person som företräder ett barn fram tills barnet fyllt 18 år och blivit myndigt. Vanligtvis är detta en eller båda föräldrarna.

Läs mer om förmyndare under rubriken till vänster.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Christina Walldén Andersson
Sidan uppdaterad den 29 september 2017

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Växel: 035-13 70 00
Fax: 035-13 70 63
Stadskontoret
Box 153
301 05 HALMSTAD

Telefon och öppettider:
måndag-torsdag klockan 8-17
fredag klockan 8-16.

Vi tar även emot bokade besök på Stadshuset i Laholm

Länk