JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Överförmyndare / God man och förvaltare

God man och förvaltare

God man

En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt. Om den som behöver hjälp inte klarar av att ge sitt samtycke krävs ett läkarintyg.

En god mans uppgifter varierar och är beroende av vilket behov personen som behöver hjälp har. Ofta handlar det om att se till att räkningar betalas, att personen får rätt vård och boendeform, att han eller hon söker aktuella bidrag med mera.

En god man kan även utses för en enstaka rättshandling till exempel att sälja en lägenhet eller en fastighet, bevaka rätt i ett dödsbo eller liknande.

Förvaltare

I vissa fall när det inte är tillräckligt med en god man som stöd för att bevaka en persons rätt kan en förvaltare utses. I dessa fall krävs att en läkare intygar att den som behöver hjälp inte kan vårda sig själv och sin egendom.

Eftersom förvaltarskapet anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten prövas frågan restriktivt av tingsrätten vid en särskild förhandling.

Förvaltarskapet innebär att personen som behöver hjälp helt förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som förvaltaren ansvarar för. Förvaltarskapet är ofta begränsat och är anpassat till behovet i varje enskilt fall. Det kan röra sig om förvaltningen av en fastighet eller viss del av personens kapital.

I Sverige avskaffades omyndighetsförklaringen den 1 januari 1989 och ersattes med förvaltarskap. Förvaltarskapet är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot en persons vilja.

Överförmyndarnämnden kontrollerar

Som ett led i den kontroll överförmyndarnämnden är skyldig att ha ska gode män och förvaltare göra en förteckning över den hjälpbehövande personens samtliga tillgångar och skulder. Denna ska lämnas till överförmyndarnämnden när uppdraget som god man eller förvaltare startar.

Varje år ska sedan en årsräkning med uppgift om årets samtliga inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder lämnas in, samt en när uppdraget är slutfört, till exempel när personen avlidit.

Vissa mer omfattande åtgärder som försäljning av en fastighet och avveckling av den hjälpbehövandes bostad kräver särskilt godkännande av överförmyndarnämnden.

God man och förvaltare har rätt att få arvode för sitt uppdrag.

Vid frågor om god man eller förvaltare kontakta Överförmyndare i samverkan.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: S4O
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 9 februari 2022