JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Stöd och omsorg / Seniorer / Äldreomsorgens värdegrund

Värdegrund och värdighetsgarantier

Vi har tagit fram lokala värdighetsgarantier. Syftet med dessa är att tydliggöra förväntningarna på äldreomsorgen.

I socialtjänstlagen finns ett tillägg som handlar om värdigt liv och välbefinnande. Värdegrundsarbetet fokuserar på självbestämmande, bemötande, insatser av god kvalitet, trygghet, meningsfullhet, sammanhang, individanpassning och delaktighet samt respekt för privatliv och personlig integritet.

Värdighetsgarantier

Dessa garantier ger socialnämnden:

Tillgänglighet

Laholms kommun garanterar dig som äldre i Laholm stöd i vardagen. Förebyggande insatser ska vara lättillgängliga. I akuta situationer ska du kunna nå äldreomsorgen dygnet runt. Då du har behov av insatser ska det vara lätt att komma i kontakt med handläggare som tillsammans med dig utreder och beslutar om vilket stöd som är bäst för dig.
Du kan vända dig till närmaste särskilda boende då kommunens växel är stängd, vid akut händelse. Personalen hjälper dig genom att lotsa dig vidare.

Kontaktman

Laholms kommun garanterar dig som har hemtjänst eller bor på särskilt boende att du får en kontaktman inom en vecka. Tillsammans gör ni en genomförandeplan där ni beskriver när och hur stöd och hjälp ska utföras. Kontaktmannen ska regelbundet informera dig om de aktiviteter som anordnas. Trivs du inte med din kontaktman finns det alltid möjlighet att byta.
Kontaktmannen är någon ur personalgruppen som har ett särskilt ansvar för att du ska känna dig trygg med de insatser du behöver. En genomförandeplan beskriver vad du behöver hjälp och stöd med i vardagen.

Uppföljande samtal

Laholms kommun garanterar dig som har hemtjänst eller bor på särskilt boende erbjudande om uppföljningssamtal varje halvår. Syftet med samtalet är att – utifrån ditt perspektiv – skapa bättre förutsättningar för ett värdigt åldrande. Samtalet ska handla om huruvida du är nöjd med när och hur insatserna genomförs. Genom samtalet ska du ges möjlighet att uttrycka vad du anser. Samtalet ska också handla om din upplevelse av välbefinnande. Samtalet ska följas upp efter överenskommelse som gjorts med dig.
Din kontaktman erbjuder dig ett uppföljningssamtal varje halvår. 

Träning i vardagen

Laholms kommun garanterar dig som bor på särskilt boende att personal inom vård– och omsorg erbjuder dig den träning i vardagen du behöver för att du så långt det är möjligt ska kunna bibehålla dina funktioner samt leva ett så självständigt liv som möjligt. Personal inom vård– och omsorg ska arbeta på ett sätt som stödjer din egen förmåga.
Med träning i vardagen menar vi att det du klarar av att göra själv vill vi att du ska fortsätta att klara själv. Tex att klara en viss del av städningen själv genom dammning etc. Kanske kan du också delta då vi ordnar gymnastik samt andra aktiviteter, vilket ger en bra träning i vardagen. Berätta gärna för oss vad träning i vardagen innebär för dig så att vi kan utforma insatserna efter dina behov och önskemål.

Trygghetsbesiktning

Laholms kommun garanterar dig med hemtjänst ett erbjudande om en trygghetsbesiktning av ditt boende för att motverka och/eller minimera risk för skada och olycksfall samt att öka din känsla av trygghet.
Din kontaktman erbjuder dig en trygghetsbesiktning. Om du tackar ja blir du kontaktad av kommunens hälsokonsulent som kommer att utföra besiktningen. 

Två lunchrätter

Laholms kommun garanterar dig som  äter på särskilt boende möjlighet att välja mellan två näringsriktiga måltider till lunch.

Tyck till

Vi ser gärna att du tycker till om du anser att vi inte uppfyller våra löften. Följ länken härintill för att meddela oss.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Ann-Christin Johansson
Sidan uppdaterad den 6 mars 2023